Department of Computer Education and Instructional Technology, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (206)

Has File(s)
No (197)
Yes (9)

Author
Çağıltay, Kürşat (61)
Delialioğlu, Ömer (28)
Sadık, Olgun (19)
Kaplan, Göknur (17)
Yıldırım, İbrahim Soner (13)

Subject
Usability (6)
Computer games (4)
Eye tracking (4)
Higher education (4)
3D virtual worlds (3)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (38)
2010 - 2019 (146)
2020 - 2022 (18)

Item Type
Conference Paper (196)
Conference (1)

Recent Submissions

Immersive technologies in STEAM: A Metaverse User Experience
Kaplan, Göknur (2022-09-11)
This paper aims to explicate the perceptions and reflections of pre-service teachers, who designed and experienced an immersive 3D environment both in virtual reality and augmented reality modes. Twenty-four undergraduate ...
Investigating classroom management behavior of faculty: Preliminary results of an eye-tracking study
KOÇAK, ÖMER; Tunga, Yeliz; GÖKTAŞ, YÜKSEL; Çağıltay, Kürşat (2022-05-01)
The Digital Teachers Project: A Step towards Empowering Teachers for More Equitable Education.
Kaplan, Göknur; Çağıltay, Kürşat; Kara Aydemir, Ayşe Gül; Çelik, Berkan; Tunga, Yeliz (2022-04-27)
This study aims to present preliminary findings of the Digital Teachers Project that is carried out with elementary schools teachers in Turkey, which is basically designed to develop and improve their digital literacy and ...
Predictive uncertainty quantification for Bayesian Physics-Informed Neural Network (PINN) in hypocentre estimation problem
Izzatullah, M.; Yıldırım, İbrahim Soner; Waheed, U.B.; Alkhalifah, T. (2022-01-01)
Copyright © 2022 by the European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE). All rights reserved.Physics-informed neural networks (PINNs) have appeared on the scene as a flexible and a versatile framework for solving ...
Dijital Öğretmenler Projesi
Tunga, Yeliz; Kaplan, Göknur; Çağıltay, Kürşat (2021-11-04)
Öğretmenleri merkeze alan projenin temel pedagojik prensibi teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmak. Öğretmenlere dijital okuryazarlık becerileri kazandırarak teknolojiyi eğitim-öğretim süreçlerinde etkin ve ver...
Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P
Bakay, Şenol; Çevik, Rafet; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çağıltay, Kürşat; Alptekin, Funda (2021-11-01)
Çevrimiçi Etkileşimli Etkinlikler, COVID-19 salgını sonrasında eğitim kurumlarının uzaktan öğrenme ve öğretim stratejilerine daha fazla yönelmek durumunda kalmasıyla daha önemli hale geldi. Uzaktan eğitim, eğ...
Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC
Alptekin, Funda; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet; Bakay, Şenol; Çağıltay, Kürşat (2021-11-01)
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başl...
Öğretim Üyelerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Deneyimleri
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Alptekin, Funda; Çevik, Rafet; Çağıltay, Kürşat; Bakay, Şenol (2021-11-01)
Uzaktan veya çevrimiçi eğitim, COVID-19 öncesi üniversitelerin çoğunda uygulanan bir eğitim biçimi değildi. Ancak pandemi nedeniyle verilen kararlarla birlikte Mart 2020 itibariyle acil uzaktan eğitim dönemi ...
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri Arasında Nöromitlerin Yaygınlığının İncelenmesi
Tunga, Yeliz; Çağıltay, Kürşat (2021-10-26)
Dijital Öğretmenler Projesi: Öğretmenler için Eşitlikçi Dijital Eğitime Doğru Bir Adım
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur; Çelik, Berkan; Tunga, Yeliz (2021-07-30)
Problem durumu: Eğitimde niteliği artırmanın yolu öğretmen yetkinliklerinin artırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesi gereken alanlardan birisi de öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılmasıdır. COVID-...
Digital Transformation and Future: Crowdsourcing for Education
Gürbüz, Tarkan (2021-05-29)
Theory-based learning analytics to explore student engagement patterns in a peer review activity
Villa-Torrano, Cristina; Dimitriadis, Yannis; Gasevic, Dragan; Bote-Lorenzo, Miguel L.; Asensio-Pérez, Juan I.; Gómez-Sánchez, Eduardo; Martínez Monés, Alejandra (2021-04-12)
© 2021 ACM.Peer reviews offer many learning benefits. Understanding students' engagement in them can help design effective practices. Although learning analytics can be effective in generating such insights, its applicatio...
Proctored vs Unproctored Online Exams in Language Courses: A Comparative Study
Celikbag, Mehmet Ali; Delialioğlu, Ömer (2021-01-01)
This study investigates online exams of online language courses at a distance education center of a public university in Turkey. Causal comparative research design was followed to examine issues in online language courses ...
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri
Kaplan, Göknur; Erbasan, Elçin (2020-11-23)
Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi
Aşkun, Cengiz Savaş (2020-11-09)
The evaluation of contributions and instructional scaffolds of an online formative peer assessment environment
ALEMDAĞ, ECENAZ; Yıldırım, Zahide (2020-08-24)
The effect of an online formative peer assessment environment with regulation scaffolds on feedback provision and use
ALEMDAĞ, ECENAZ; Yıldırım, Zahide (2020-08-24)
Self and peer monitoring in peer feedback: Instructors’ perspective
(2020-06-16)
Monitoring is a crucial skill that can trigger regulation of learning for achieving better learning outcomes. While monitoring the self can enhance self-regulation, monitoring peers in collaborative activities can support...
Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri
Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalıĢmada, kuramsal bir çerçeve kullanılarak okul öncesi öğretmenlerine uygulanan süreç odaklı bir FeTeMM mesleki eğitim semineri hakkında katılımcı öğretmen görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada...
Tasarım durum deseni: Öğrenci merkezli öğrenme ortamı örneği
Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bugün, birçok eğitim sisteminin en temel sorunlarından birisi, sınıflarda gerçek hayat uygulamalarından uzak ve sadece kavramsal düzeyde bir eğitim verilmesidir. Gerçek hayatta karşılığını bulamayan öğrenme tecrübeleri, öğ...
Citation Formats