Hareketli İmajlar-Sessiz Anlatılar: Erken Dönem Sinemasında Antik Kent ve Mekân Temsilleri

2023-10-01
Özgenel, Lale
Atacan, Aylin
Citation Formats
L. Özgenel and A. Atacan, Hareketli İmajlar-Sessiz Anlatılar: Erken Dönem Sinemasında Antik Kent ve Mekân Temsilleri. 2023.