Argümantasyon Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Şemalarının İncelenmesi

2023-09-27
15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı
Citation Formats
M. Şen, S. Sungur, and C. Öztekin, “Argümantasyon Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Şemalarının İncelenmesi,” presented at the 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Kars, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105893.