Anoreksiya Nervoza Tarihinin Psikanalitik Perspektiften Değerlendirilmesi

2023-9-30
Antik dönemlerden günümüze değin tarihte kendine yer bulan anoreksiya nervoza, tanımı ve etiyolojisi ile birlikte yıllar içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmuş; etiyolojisi ve tanımı yıllar içinde evrilmiştir. Bu evrim, psikanalitik yaklaşımda da kendi göstermiş ve belirli dönemlerde ana akım psikiyatriyi de etkilemiştir. Bu çalışmada da anoreksiya nervozanın, antik dönemlerden bugüne olan evrimi psikanalitik çerçeve ve Lacan’ın teorisi bağlamında ele alınmıştır. Lacan’ın anoreksiya nervoza hakkındaki görüşleri, kendi teorisinin gelişimine paralel olarak değişiklik göstermiş ve Lacan, anoreksiya nervozayı öznenin Büyük Başka ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirmiştir. Bu ilişkilenme erken ve orta dönem Lacanyen metinlerde anoreksik öznenin “reddetmesi” ve “hiçlik yemesi” kavramları bağlamında simgeseldeki eksikliğin gerçek üzerinden telafi edilmeye çalışması şeklinde ele alınırken Lacan’ın geç dönemlerine ait metinlerde kastrasyonun reddi ve jouissance’ın sürdürülmesi bağlamında da yorumlanmıştır. Bu değişiklik anoreksiya nervoza, anlamı ve işlevi olan bilinçdışı bir mesaj mıdır yoksa anlamdan yoksun, bilinçdışının yerine bedenin konuştuğu bir sinthome mudur tartışmalarına neden olmuştur. Bu çalışmada da anoreksiya nervozanın tarihi psikanalitik çerçeve içerisinde ve Lacan’ın metinleri bağlamında kronolojik olarak ele alınmıştır.
Citation Formats
E. C. Demir, E. Ünal, and T. Gençöz, “Anoreksiya Nervoza Tarihinin Psikanalitik Perspektiften Değerlendirilmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 428–444, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106007.