The Effects of “Transition to Professional Life’’ Course on Career Decision-Making Self-Efficacy

2023-06-01
Ünder, Ümran
Çavuş, Mustafa
Akyıldız Munusturlar, Müge
Akdoğan, Emre
Görkem, Sultan Funda
Tuna Öztürk, Eda
Balkan, Sevgin Aysu
Banar, Müfide
Üniversite son sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri için gerekli yetkinliklerin kazandırılması ve var olan yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ESTÜ401 Profesyonel Hayata Geçiş (1+1; 2 ECTS) dersinin, öğrencilerin kariyer kararı verme yetkinlik (KKVY) düzeyleri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, ESTÜ401 dersini alan VIII. yarıyıl öğrencilerinin kariyer kararı verme yetkinlikleri üzerindeki etkisi ve bu düzeyleri etkileyen faktörlere göre farklılaşma durumlarının değerlendirilmesini amaçlayan ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Tüm analizler R ile yapılmıştır. Sonuç olarak, ESTÜ401 dersini alan öğrencilerin kariyer kararı verme yetkinliklerinin tüm faktörlerde artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, Öğrenim Görülen Bölümden Memnuniyet Düzeyi’ne göre öğrencilerin KKVY düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların, Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak verilen bir kariyer dersinin öğrencilerin KKVY üzerindeki etkilerinin ortaya konulması açısından literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
YÜKSEKÖĞRETIM DERGISI
Citation Formats
Ü. Ünder et al., “The Effects of “Transition to Professional Life’’ Course on Career Decision-Making Self-Efficacy,” YÜKSEKÖĞRETIM DERGISI, vol. 13, no. 1, pp. 0–0, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106237.