Fen ve teknoloji öğrencilerinin etik eğitimi ihtiyaçları

2023-11-08
Pek çok üniversitede etik eğitiminin bilim ve teknoloji alanına entegrasyonuna yönelik acil bir talep bulunmaktadır. Bu gereklilik, özellikle de çağdaş zorlukları içeren gerçek hayat senaryolarını ele alacak kapsamlı bir etik-yasal çerçevenin bulunmaması, bu öğrenciler profesyonel işgücüne geçtiklerinde giderek daha belirgin hale gelir. Etik öğretimine yönelik bazı yeni yaklaşımlar olmasına rağmen bunların kullanılabilirliği sınırlıdır.Bu çalışmanın amacı mühendislik ve temel bilimlerdeki öğrencilere etik öğretimine yönelik yenilikçi metodolojilerin kapsamlı bir envanterini derlemektir. Bu amaca ulaşmak için, lisans öğrencilerine etik dersleri veren öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye'deki sektör profesyonelleriyle yürütülen odak grup oturumları aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcılarla, öğretme deneyimleri, derslerinde kullandıkları yöntem ve araçlar, karşılaştıkları zorluklar, öğrencilerden ve katılımcılardan gelen geri bildirimler ve aldıkları kurumsal desteğin düzeyi hakkında görüşmeler yapıldı.İlk bulgular, geleneksel ders veya seminer tarzı formatların etik öğretimi açısından oldukça etkisiz olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, eğitimciler ve eğitmenler saha çalışmasını içeren kapsamlı vaka çalışmalarından "şok eğitimlere" kadar çok çeşitli öğretim yöntemleri kullanırlar. Bu alternatif yaklaşımlara ilişkin öğrencilerden gelen geri bildirimler son derece olumluydu; ancak kurumsal desteğin olmayışı ve ilgili yerel vaka çalışmalarının azlığı iki önemli zorluk olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca sorunsallaştırmanın önemi, etik eğitiminin disiplinler arası doğası ve etik ile politika arasındaki etkileşim ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, farklı kökenlerden gelen öğrenciler arasında etik farkındalığı geliştirmek için yeni vaka çalışmaları içeren, etik eğitimi için esnek yolların geliştirilmesine bilgi sağlayacaktır. Sonuçta bu çaba, bilim ve teknolojinin etik boyutları hakkında eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.Bu çalışma, “Büyük Teknolojik ve Bilimsel Zorluklar için Yenilikçi Etik Eğitimi” başlıklı Erasmus+ KA220 projesinin bir parçasıdır. (Hibe No: 2022-1-TR01-KA220-HED-000089082)
Society for the Social Studies of Science (4S) Annual Conference SEA, SKY, AND LAND: ENGAGING IN SOLIDARITY IN ENDANGERED ECOLOGIES
Citation Formats
A. U. Aydınoğlu, Ş. H. Turan, G. Karahan Balya, İ. S. Akçomak, B. Parkan, and S. Şenel, “Fen ve teknoloji öğrencilerinin etik eğitimi ihtiyaçları,” presented at the Society for the Social Studies of Science (4S) Annual Conference SEA, SKY, AND LAND: ENGAGING IN SOLIDARITY IN ENDANGERED ECOLOGIES, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106909.