Graduate School of Social Sciences, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (106)

Has File(s)
No (99)
Yes (7)

Author
Atakuman, Çiğdem (13)
Altun, Dilek (8)
Akçomak, İbrahim Semih (7)
Pişkin, Evangelia (7)
Aydınoğlu, Arsev Umur (6)

Subject
Biochemistry and molecular biology (3)
Child psychopathology (2)
Early childhood (2)
Metafor (2)
Organizational safety culture (2)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (1)
2010 - 2019 (80)
2020 - 2021 (24)

Item Type
Conference Paper (96)

Recent Submissions

Ankara Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmeleri kurumunun değerlerininin Schwartz’ın Değerler Teorisi açısından analizi
Yılmaz, Şerife; Arslan, Burcu (2021-10-16)
The impact of mobility on researchers’ collaborations in a developing country: The case of Turkey
Nuhoğlu, Gökçe; Aydınoğlu, Arsev Umur (2021-10-09)
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC), büyük verilerle ilgilenen araştırmacıların yüksek hesaplama ihtiyaçlarını karşılar. Bu sofistike hesaplama ortamı, karmaşık sorulara çözüm arayan araştırmacılar içindir. Gelişmiş dona...
Turkey's Integration to Research Networks and Research Networks’ Effects on Scientific Studies: The Case of METU
Aydınoğlu, Arsev Umur; Işılak, Ayşe (2021-10-08)
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ekonomik kalkınma ve politika tasarımı ile ilgili literatür, araştırma süreçlerinin dinamiklerini, yani “bilim bilimi”ni anlamanın verimli politikaları şekillendirmede çok önemli olduğunu g...
Eliminating the Cut Down from Science for Equality: Policies for Fair HPC Resource Utilization
Nuhoğlu, Gökçe; Aydınoğlu, Arsev Umur (2021-10-07)
Büyük veri araştırmacıları, yüksek hesaplama ihtiyaçları nedeniyle karmaşık altyapılara bağımlıdır. Bu talebi karşılamak için merkezler olarak Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) altyapıları kurulur. Araştırmacıların bu ...
Does sustainability matter for makerspaces? The perceptions and practices of the French fablabs
Coşkun, Beyza; Aydınoğlu, Arsev Umur; Gossart, Cedris; Özman, Müge (2021-10-06)
Kişisel üretim ve doğasında bulunan topluluk ruhu aracılığıyla, fablab'ların büyük bir potansiyeli vardır; üretimin yerelleştirilmesi, dijital uçurumun azaltılması, sosyal entegrasyonun sağlanması ve sosyal inovasyonun yap...
Anthropomorphic Figurines of South-West Asia Through the Neolithic Transition: Social Function and Interaction Networks
Atakuman, Çiğdem; Gemici, Hasan Can; Sürer, Elif (2021-09-11)
Anthropomorphic figurines constitute one of the most interesting and equally enigmatic objects of the prehistoric era. These miniature statues of the human form are often perceived as representations of gods or goddesses, ...
The interplay between science and invention networks in knowledge cohesion: Evidence from European Regions
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Fran, Müge; Çetinkaya, Umut Yılmaz (2021-09-09)
Pre-service Math Teachers' Professional Identity Development Through Online Anticipatory Reflections
Ercan, Amine Merve; Çakır, Nur; Yıldırım, Ali (2021-09-06)
Pre-Service Math Teachers' Professional Identity Development Through Online Anticipatory Reflections
Ercan, Amine Merve; Çakır, Nur (2021-09-06)
COVID-19 döneminde öğretmenlik deneyimleri
Hamamcı, Beyza; Öztürk, Gökhan (2021-07-30)
Disaster Training for Young Children: The History and Growth
Güvelioğlu, Elif; Erden, Feyza (2021-07-07)
“I play because it is fun”: Play Experiences of Preschoolers
Kılınçcı, Emine; Çetken, Hatice Şebnem; Sevimli Çelik, Serap (2021-07-06)
The Hellenistic pottery of Sagalassos: An update on typology, production and distribution
Daems, Drıes; Poblome, Jeroen (2021-06-20)
Türkiye'de ekonomik büyüme ve planlama
Akçomak, İbrahim Semih (2021-06-01)
Ankara'da İran caddesi-Polonya caddesi kavşağında yaya geçiş davranışları: Gözlem ve anket verilerine dayalı bir çalışma
Çınar, Sena; Yılmaz, Şerife; Öz, Bahar (2021-05-27)
The interplay between science and invention networks in knowledge cohesion: Evidence from European Regions
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Özman-Gossart, Müge; Çetinkaya, Umut Yılmaz (2021-01-19)
Simulating Resource Exploitation Strategies in Iron Age to Hellenistic Communities in Southwest Anatolia
Daems, Drıes; Boogers, Stef (2021-01-11)
Recent developments in science and technology policy and how Turkey responds?
Akçomak, İbrahim Semih (2020-10-15)
Okul öncesi dönem çocuklarının örüntü becerisi ve dil gelişimi ilişkisi
Güven, Yıldız; Hamamcı, Beyza; Yayla, Kübra (2020-10-12)
Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Çeşitliliği: Yeni Zelanda Örneği
Avcı, Zeynep; Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2020-10-12)
Citation Formats