Graduate School of Social Sciences, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (75)

Has File(s)
No (70)
Yes (5)

Author
Altun, Dilek (8)
Atakuman, Çiğdem (8)
Pişkin, Evangelia (7)
Güneri, Oya (5)
Ulusoy, Mustafa (5)

Subject
Biochemistry and molecular biology (3)
Child psychopathology (2)
Metafor (2)
Organizational safety culture (2)
Root-cause analysis (2)

Date Issued
2004 - 2009 (1)
2010 - 2019 (71)
2020 - 2021 (3)

Recent Submissions

The Hellenistic pottery of Sagalassos: An update on typology, production and distribution
Daems, Drıes; Poblome, Jeroen (2021-06-20)
Simulating Resource Exploitation Strategies in Iron Age to Hellenistic Communities in Southwest Anatolia
Daems, Drıes; Boogers, Stef (2021-01-11)
Determinants of Growth Performance of High Growth Firms: An Analysis of the Turkish Manufacturing Sector
Pamukcu, Mehmet Teoman; Utku-Ismihan, Fatma (2020-06-03)
Velilerin Ev Ödevleri İle İlgili Metaforları ve Düşünceleri
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2019-12-27)
Mindful Teachers and Mindful Kids: Investigating Early Childhood Teachers’ Perceptions of Yoga for Kids
Terzioğlu, Tuğçe Esra; Sevimli Çelik, Serap (2019-10-01)
Sacrifices at Šapinuva: Evidence from Animal Bones
Pişkin, Evangelia (Kültür Bakanlığı Yayınları; 2019-10-01)
OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDA BULUNAN KİTAP MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ
Altun, Dilek (2018-10-20)
Dijital yerlilerin teknoloji ve sosyal medya hakkındaki algıları: okul öncesi öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforların incelenmesi
Altun, Dilek; Ulusoy, Mustafa (2018-10-20)
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bireylerin günlük yaşamlarında birtakım değişimlere neden olmuştur. Özellikle mobil teknolojiler ile birlikte dijital platformlarda yapılan birçok uygulama ve işlem tek bir cihaz üzerin...
Pets of 12th-14th AD Komana, Turkey
Pişkin, Evangelia; Sütçü, Özgen (2018-09-02)
This work investigates dog and cat remains from the 12th – 14th AD layers recovered from the excavation of Komana, Tokat, Turkey. It includes 2 almost complete dog skeletons and one kitten plus other bones of dog and c...
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?
Akçomak, İbrahim Semih; Doğan, Güleda; Taşkın, Zehra (null; 2018-09-01)
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler dest...
Role of Positive and Negative Affect on Coping Strategies of Turkish Drivers
Arslan, Burcu; Öz, Bahar (2018-08-30)
Driving is a complex and demanding activity, thus, is mostly accompanied with stress, which is found to influence psychological and physiological health of driver, resulting with increased probability of fatal accidents. M...
Does Traffic Safety Climate Perception of Drivers Differ Depending on Their Traffic System Resilience and Driving Skills Evaluation?
GÜNER, Gizem; TÜMER, Ece; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-08-30)
Road traffic accidents are one of the most important public health problems in Turkey and all over the world. Traffic system involves many agents from a micro level, such as drivers, to a macro level, such as traffic clima...
The root causes of a train accident: Lac-mégantic rail disaster
Öztürk, İbrahim; GÜNER, Gizem; TÜMER, Ece (2018-08-30)
Oil transportation with trains is one of the most important and dangerous areas of transportation. Many agents play different roles throughout the route, indicating different responsibilities in case of an accident. The an...
Ermenek Mine Accident in Turkey: The Root Causes of a Disaster
Öztürk, İbrahim; MEVSİM, Rıdvan; Kınık, Ayça (2018-08-30)
Mining accidents are one of the critical safety concerns all over the world. From the general point of safety, it is important to identify human factors, especially violations, and other types of barriers with respect to t...
One-pot synthesis of functionalized 1,4-thiazepine derivatives from N-(2,4-pentadiynyl)-beta-enaminones
Ertem Yılmaz, Elif; Kelgökmen, Yılmaz; Zora, Metin (2018-08-19)
Başarının sırrı nedir? PISA'da başarılı olan ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi: Finlandiya, Estonya, Japonya, Singapur ve Çin
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza; Eryiğit, Sümeyra (2018-07-25)
Physical space matters: How social capital fosters creativity and innovation in technopark firms?
Horata, Ahmet Melih; Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı; Ceylan, Canan; Dul, Jan (2018-06-19)
While technoparks and incubators are physical spaces where entrepreneurial firms are colocated with the expectations that synergies will naturally be borne across them, research looking at the effects of technopark buildin...
Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2016 Yılı Kazı Çalışmaları
Erdoğu, Burçin; Atakuman, Çiğdem; Yücel, Nejat (null; 2018-05-27)
Uğurlu Höyük Gökçeada’da Bulunan Neolitik Ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları Üzerinde İlk Arkeometrik Gözlemler
Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem; Nur Biler, Ceren; Erdoğu, Burçin (null; 2018-05-27)
“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler
Atakuman, Çiğdem; Biler, Ceren Nur; Erdoğu, Burçin (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ; 2018-05-01)
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik ka...
Citation Formats