“Bir Türk Bir Türk Dış Politikası Aracı Olarak Eğitimin Uluslararasılaşması: Büyük Öğrenci Projesi ve Azerbaycan Örneği”

2022-05-29
9. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, ““Bir Türk Bir Türk Dış Politikası Aracı Olarak Eğitimin Uluslararasılaşması: Büyük Öğrenci Projesi ve Azerbaycan Örneği”,” presented at the 9. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106947.