Department of Sociology, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (102)

Has File(s)
No (102)

Author
Aydıngün, Ayşegül (31)
Şen, Mustafa (15)
Kuymulu, Mehmet Barış (12)
Zırh, Besim Can (11)
Hoşgör, Hatice Ayşe (7)

Subject
Ahıska (Meskhetian) Turks (1)
Ahıska Türkleri (1)
Aile ve toplumsal ilişkiler (1)
Animal husbandry (1)
Area studies (1)

Date Issued
1994 - 1999 (10)
2000 - 2009 (27)
2010 - 2019 (51)
2020 - 2023 (14)

Item Type
Conference Paper (61)

Recent Submissions

Türkiye’ye Göçün On Yılı: Sivil Toplum Açısından bir Değerlendirme
Zırh, Besim Can; DEMİRKOL COLOSİO, ESRA (2023-02-15)
Anavatan Çağırdığında: Ulus Devletlerin Küreselleşmesinde Diaspora İnşa Politikaları ve Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı – Türkiye Örneği.
Zırh, Besim Can (2023-02-15)
COVİD-19 Sürecinde Ulusötesi Çiftler Hollanda Örneği
Rittersberger, Helga İda; Kolbaşi Muyan, Gizem (2023-02-01)
Access to Healthcare for Syrian Refugees in Turkey during the Pandemic: A Case Analysis Research
Zırh, Besim Can; Çakar, Elif İpek (2022-09-28)
“Crazy Project”: Methodological Conundrums of the Political Ecology of Contemporary Urbanization in Istanbul
Kuymulu, Mehmet Barış (2022-09-09)
A Bibliometric Literature Review of Socio-economic Impact Assessments of Solar Energy and Photovoltaic Technologies
Zırh, Besim Can; Derin Güre, Pınar; Erden Topal, Yelda; Yazıcı, Esin; İpek, Ezgi; Deveci, Abdulkadir; Erdil, Erkan; Sarı, Ramazan (2022-07-05)
This paper aims to give a quantitative and qualitative literature survey on the Socioeconomic Impact Assessment (SIA) of Solar Energy and PV Technologies. Although there has been an increasing number of research articles o...
Retrospective Reading of the Yurtseverler Birliği (the Union of Patriots) Journal from 1982 to 1989: The Decade Transformed Alevism
Zırh, Besim Can (2022-06-20)
“Bir Türk Bir Türk Dış Politikası Aracı Olarak Eğitimin Uluslararasılaşması: Büyük Öğrenci Projesi ve Azerbaycan Örneği”
Ergun Özbolat, Ayça (2022-05-29)
“Güney Kafkasya’da Barış ve İşbirliği: Olanaklar ve Riskler”
Ergun Özbolat, Ayça (2022-05-29)
State-Religion Relations and Alevis in Turkey
Şen, Mustafa (2022-05-13)
Defining “Us” in the mirror of immigrants/refugees during the Pandemic
KARAKILIÇ, İLHAN ZEYNEP; Zırh, Besim Can (2021-12-14)
Turkey’s New Diaspora-Making Policy and Alevis in Europe
Zırh, Besim Can (2021-11-15)
Türk Islamcılığının bir İşareti olarak Çağdaş Orta Asya'da Diyanet'in Camiileri
Şen, Mustafa (2021-09-22)
Concrete Crisis: Desperate Production of Space and the Political Ecology of Contemporary Urbanization in İstanbul
Kuymulu, Mehmet Barış (2020-10-17)
Anıtın Yıkımı: Diyarbakır Sur’un Yıkım Sonrası Kentsel Yapısının Bir Analizi
Bekiroğlu, Sibel (null; 2019-11-27)
Bu çalışma, sıradanın toplumsal hafızada somutlaştığı mekânsallıklar olarak anıtların yıkımı ve bu yıkımın oluşturduğu yeni bir kentsel durumu yanikentkırımolgusunu incelemektedir.Anıtlar paradigmatik nesneler olarak arkeo...
Intersection of state, market and family in the fathering experiences of divorced men in Turkey
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2019-11-01)
This paper aims to question the role of state, labor market, and family in the reshaping process of fatherhood experiences of divorced men. Men’s perceptions and experiences of masculinity and fatherhood have been transfor...
The Destruction of Monuments: An Analysis Urban Morphology of Diyarbakir/Suriçi
Bekiroğlu, Sibel (2019-08-23)
Within the electoral period of 2015, the armistice between PKK(Kurdistan Workers’ Party) andTurkish state ended. Like many other regions of Kurdish provinces, Suriçi, a historical province of Diyarbakir located at the cent...
The Impact of Deportation and Forced Migrations on the Identity of Crimean Tatars: A Transnational Community
Aydıngün, Ayşegül (2019-04-18)
Din Devlet İlişkisinde Dönüşüm ve Süreklilik
Şen, Mustafa (2019-03-01)
MOTIVATIONS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS IN TURKEY FOR PARTICIPATING IN THE ERASMUS PROGRAMME
Zırh, Besim Can (null; 2018-09-11)
After the Helsinki Summit (1999) by gaining the status of “candidate countrydestined to join the EU,” Turkey became a participating country in the ERASMUSprogramme in 2004. Since then, more than 120 thousands higher educat...
Citation Formats