Çevre Etiği Normlarının Araçsal (Epistemik) Gerekçelendirilmesi: Ekosistem Hizmetleri Örneği

2023-10-01
Sol, Ayhan
Yakar, Funda
Citation Formats
A. Sol and F. Yakar, Çevre Etiği Normlarının Araçsal (Epistemik) Gerekçelendirilmesi: Ekosistem Hizmetleri Örneği. 2023.