Department of Philosophy, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (40)

Has File(s)
No (39)
Yes (1)

Author
Grünberg, David (6)
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (5)
Akçelik, Oğuz (4)
Grıffıth, James Edmond Carr (4)
Karademir, Aret (4)

Subject
Dik Açı Büyük ve Küçük Açı Hipotezleri (1)
Doğruluk (1)
Eksiksizlik (1)
Epistemic logic (1)
Epistemik mantık (1)

Date Issued
2004 - 2009 (4)
2010 - 2019 (36)

Recent Submissions

On the Possibility of Epistemic Justification: A Semantico-Epistemic Approach
Grünberg, David (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019-01-01)
Perf/normativity: Between Butler and Rorty
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (Peter Lang Publishing, Inc., 2019-01-01)
Judith Butler’s theory of performativity has been subjected to numerous feminist criticisms on the grounds that it accounts for change only descriptively and fails to do so on normative terms. In this essay, the author tak...
POSTMODERN FELSEFE (BÜYÜK ANLATILAR ÇAĞI KAPANDI MI?)
Kundakçı, Deniz; Arıcı, Murat; Salğar, Ercan; Eyim, Ahmet; Aydın Bayram, Selma; Yavuz, Zikri; Adanalı, Yurdagül; Kamözüt, Mehmet Cem; Zambak, Aziz Fevzi; Arıkan Sandıkcıoğlu, Pakize; Bayraktar, Levent; Kükürt, Remzi Yavuz (null, NOBEL YAYINLARI, 2019-01-01)
Fable, Method, and Imagination in Descartes
Grıffıth, James Edmond Carr (Palgrave Macmillan, London , 2018-12-01)
On the Ground of Law: Heidegger’s Suspension of the Ethical and the Political
Çırakman, Elif (Peter Lang Publishing, 2018-10-01)
Queering Multiculturalism: Liberal Theory, Ethnic Pluralism, and the Problem of Minorities-within-Minorities
Karademir, Aret (Lexington Books, Lanham (MD), USA , 2018-09-01)
Hindistan ve Türkiye üzerine Yeni Bakış Açıları: Bağlantılar ve Tartışmalar: Giriş
Turan, Şeref Halil (Routledge, London/New York , 2018-03-01)
Perspectives on development incentives: 18th century philosophers, India and Turkey
Turan, Şeref Halil (Routledge, 2018-03-01)
Modal-Epistemik Karşıtlık Karesi ve Uygulamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2018-01-01)
Bu çalışmada, karşıtlık karesi bağlamında modal-epistemik ilkeler ve savlar arasındaki mantıksal ilişkiler incelenecektir. Karşıtlık Karesi, tanımlı dört Aristoteles niceleme biçimleri arasındaki belirli mantıksal ilişkile...
Gerçek Argümanların Mantığı
Özdağ, Cenk; Akçelik, Oğuz (İmge Kitabevi Yayınları, 2018-01-01)
Gerçek Argümanların Mantığı, argümanları çözümlemek ve değerlendirmek için kendine özgü bir yöntemi açıklamakta, köşe yazılarından klasik metinlere pek çok örnek ele almaktadır. Eleştirel düşünme, her ne kadar temel düzeyd...
Judith Butler
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (null, Sosyal Yayınlar, 2018-01-01)
Heidegger as a Modern Spiritualist: A Foucauldian Interpretation
Karademir, Aret (null, 2018-01-01)
Perspectives on Development Incentives: 18th-Century Philosophers, India and Turkey
Turan, Şeref Halil (Routledge, 2018-01-01)
The Affective Epistemology of Ignorance: A Phenomenology of White Unknowing
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (Peter Lang, 2018-01-01)
Girolamo Saccheri’nı̇n Paralellı̇k Problemı̇nı̇n Çözümüne Dair
Bağçe, Samet (Mantık Derneği Yayınları, 2017-12-01)
Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733), Euclides ab omni naevo vindicatus başlıklı eserinde Öklid’in Elementler’inin mükemmelliğine gölge düşüren üç leke olduğundan bahseder. Bunlardan biri, paralellik postulatı –diğerleri...
On finitude and the ground of hope: A kantian horizon radicalized by Meillassoux
Çırakman, Elif (Peter Lang Publishing, 2017-10-01)
Language, Logic, and Empirical Knowledge: Collected Papers of Teo Grünberg, 1965-2005
Grünberg, David (ODTÜ Yayıncılık, 2017-01-01)
This collection consists of sixteen articles written in English by Teo Grünberg, who is one of the most distinguished logicians and analytic philosophers in Turkey. The basic motivation that lies behind the idea of putting...
Language, Logic, and Empirical Knowledge, Collected Works of Teo Grünberg
Grünberg, David (ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK, 2017-01-01)
Analitik Felsefeci Wittgenstein Kendi Ölümünü Deneyimledi Mi?
Tümkaya, Serdal (null, Sentez Yayıncılık, 2017-01-01)
Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2017-01-01)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizge...
Citation Formats