İzmir İl Merkezinin Jeokimyasal ve Tıbbi Jeolojik Özellikleri

Citation Formats
A. Kılıç, F. Toksoy Köksal, and S. Köksal, “İzmir İl Merkezinin Jeokimyasal ve Tıbbi Jeolojik Özellikleri,” presented at the 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/24f25904af8a59f_ek.pdf.