Bayram Kutlamalarının Mekânsal Bağlamını Görselleştirmek: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Millî Bayramlar

2023-12-01
Tozoğlu, Ahmet Erdem
Kaymaz, Elif
Sezen, Öykü Su
Citation Formats
A. E. Tozoğlu, E. Kaymaz, and Ö. S. Sezen, Bayram Kutlamalarının Mekânsal Bağlamını Görselleştirmek: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Millî Bayramlar. 2023.