COVİD-19 Sürecinde Ulusötesi Çiftler Hollanda Örneği

2023-02-01
Rittersberger, Helga İda
Kolbaşi Muyan, Gizem
17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Citation Formats
H. İ. Rittersberger and G. Kolbaşi Muyan, “COVİD-19 Sürecinde Ulusötesi Çiftler Hollanda Örneği,” presented at the 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107532.