Yeni bir pasif akıtma tasarımı ile düşük ok açılı delta kanat akışının kontrolü

Download
2022-09-14
Çetin, Cenk
Koçak, Göktuğ
Yavuz, Mehmet Metin
Düşük hızlı rüzgâr tünelinde sürdürülen bu deneysel çalışmada, 45 derece ok açısına sahip bir delta kanat üzerinde oluşan akış yapılarının yeni bir pasif akıtma deliği tasarımı ile kontrolü gerçekleştirilmiştir. Kanat yüzeyleri arasındaki basınç farkından yararlanarak girdaplı ve ayrılmalı yapılara müdahale eden pasif akıtma tekniğinde lüle prensibinde bir geometrik daralma ile akışın hızlandırılması ve kontrolü hedeflenmiştir. Tasarımın kanat aerodinamiğine olan etkisi yüzey basınç ve kuvvet ölçümleri ile Reynolds sayısı 35000 – 100000 ve hücum açısı 6 – 30 derece aralığında incelenmiştir. Deney çıktıları, basınç katsayıları, kuvvet ve moment katsayıları olarak sunulmuştur. İncelenen tasarımın temel kanat akış yapısını önemli oranda etkilediği gözlenmiştir. Çapraz akış düzleminde basınç dağılımının düşük açılarda içeri doğru kaydığı, perdövites açılarında ise emme basıncının pasif akıtma ile önemli oranda geliştirilebildiği gözlemlenmiştir. Kuvvet ölçüm sonuçları perdövites açısının 4 dereceye kadar ötelenebildiğini göstermiştir.
9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI
Citation Formats
C. Çetin, G. Koçak, and M. M. Yavuz, “Yeni bir pasif akıtma tasarımı ile düşük ok açılı delta kanat akışının kontrolü,” presented at the 9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107581.