2008 Küresel krizi ile 2020 küresel krizinin karşılaştırmalı analizi

2023-12
Sarıalioğlu Hayali , Ayça
2008 Küresel Krizi ve 2020 COVID-19 Salgın Krizi, 21. yüzyılın başındaki en ciddi iki kriz olarak kabul edilebilir. Nitekim, her ikisi de küresel ekonomide tarihin en yıkıcı krizleri sıralamasında ilk sıralarda kabul edilebilir. Her iki kriz, “içsel ve dışsal sistemik risk sorunu” üzerinden krizin mantığı açısından farklı görünse de, küresel ekonomi ve endüstriler üzerindeki yıkıcı etkileri benzer görünmektedir. Nitekim, 2008 küresel krizi başlangıç noktası olarak sistemin içinden gelmesi bağlamında “içsel şok” kabul edilebilecek “ipotekli ev kredileri sorunu” ile diğer tarafta, 2020 COVID-19 Salgın Krizi ise sistemin dışından gelmesi bağlamında “dışsal şok” kabul edilebilecek “salgın sorunu” ile başlamıştır denilebilir. Ancak, her ikisi de son tahlilde reel sektör krizi ve finansal sektör krizini de içine alacak şekilde topyekün bir iktisadi kriz yaratarak ekonomiyi ciddi biçimde etkilemiştir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, bu iki krizi iktisadi etkileri, kriz türü, mantığı ve daha önemlisi finansal kriz modelleri çerçevesinde karşılaştırmaktır ve iki krizin ortak yönleri olsa da “niceliksel” ve “niteliksel” bakımdan farklı yönlerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Stratejik yönetim kapsamında firmaların bu farklılıklardan çıkarabileceği önemli dersler bulunmaktadır. Bu noktada, her ne kadar literatürde sınırlı sayıda bu krizleri karşılaştıran çalışmalar olsa da kriz teorileri bağlamında karşılaştırma yapan bulunmamaktadır. Bu bağlamda, çalışma, literatüre bu boşluğu doldurarak katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. Sarıalioğlu Hayali, “2008 Küresel krizi ile 2020 küresel krizinin karşılaştırmalı analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 50, no. 2, pp. 477–508, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107836.