Dijitalleşme süreci çerçevesinde kamuda stratejik yönetim

2023-12
Tamer, Halil Yasin
Övgün, Barış
Kamu yönetiminde dönüşümün gerçekleşebilmesinde stratejik yönetim yaklaşımıyla dijitalleşme birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü her iki yaklaşım da geleceğe ışık tutmakta ve kamu yönetiminin geleceğinin nasıl olması gerektiğini belirleme amacı taşımaktadır. Dijitalleşme, kamu örgütlerinde bir stratejik yönetim unsurudur. Bir başka deyişle, stratejik yönetimde dijitalleşme süreci kamu yönetiminin yapısal-işlevsel değişiminde ve idari kapasite gelişiminde anahtar bir role sahiptir. Bu rolün yansıması kamu yönetiminde dönüşümle birlikte dijital kapasitenin öneminin ortaya çıkmasıyla yaşanmaktadır. Bu nedenle stratejik yönetim ve dijitalleşmenin düşünsel temellerini anlamak ve blokzinciri, yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi dijital teknolojilerin stratejik yönetime etkisini kamu yönetimi perspektifinden değerlendirmek gerekmektedir.
Citation Formats
H. Y. Tamer and B. Övgün, “Dijitalleşme süreci çerçevesinde kamuda stratejik yönetim,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 50, no. 2, pp. 509–538, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1312.