Yılanlı Öyküler: Yılanın Öyküde Metafor Olarak Kullanımı

2022-01-01
Citation Formats
S. Yılmaz, “Yılanlı Öyküler: Yılanın Öyküde Metafor Olarak Kullanımı,” 2022, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107957.