Cumhuriyet Döneminde İzmir'de Kent Mekânlarını Biçimlendiren Şehircilik ve Kentsel Tasarım Uygulamaları: Güzel Şehirden Modernizme Değişen Kent İmgelemleri

2023-12-17
İzmir ve Art Alanında Mimari ve Kentsel Mekânın 100 Yılına Bakış: 1923-2023
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Kent Mekânlarını Biçimlendiren Şehircilik ve Kentsel Tasarım Uygulamaları: Güzel Şehirden Modernizme Değişen Kent İmgelemleri,” presented at the İzmir ve Art Alanında Mimari ve Kentsel Mekânın 100 Yılına Bakış: 1923-2023, İzmir, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107978.