Department of Architecture, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (473)

Has File(s)
No (443)
Yes (30)

Author
Sorguç, Arzu (44)
Gürsel Dino, İpek (38)
Pekeriçli, Mehmet Koray (32)
Tanyer, Ali Murat (29)
Bilsel, Fatma Cânâ (27)

Subject
Ankara (3)
Architectural acoustics (3)
Architectural education (3)
Architecture (3)
Computational design (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (8)
2000 - 2009 (63)
2010 - 2019 (229)
2020 - 2023 (172)

Item Type
Conference Paper (432)
Presentation (2)
Book Chapter (1)
Conference (1)
Workshop (1)

Recent Submissions

‘Shared Cultures’ and Contested Heritage: Byzantium in Turkey
Serin, Ufuk (2023-12-23)
Cumhuriyet Döneminde İzmir'de Kent Mekânlarını Biçimlendiren Şehircilik ve Kentsel Tasarım Uygulamaları: Güzel Şehirden Modernizme Değişen Kent İmgelemleri
Bilsel, Fatma Cânâ (2023-12-17)
Türkiye'de Konut Sorunu Tartışmalarını Mimarlık Dergisi Üzerinden Okumak
ATICI ŞAHİN, MELİKE; Bilsel, Fatma Cânâ (2023-12-17)
The Limits of Architecture in Built Environment
Güzer, Celal Abdi (2023-12-12)
KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği)'in Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Antakya Kentsel Sit Alanı'nda Yaptığı Çalışmalar
Özçakır, Özgün (2023-12-08)
Kültürel Miras Nesnesi Olarak Alman Mimarların Ankara'daki Eserleri ve Korunması
Özçakır, Özgün (2023-12-02)
Maltepe Havagazı Fabrikası Alanının Kente Kazandırılması
Bilsel, Fatma Cânâ (2023-11-26)
ODTÜ KAPALI SPOR SALONU
Özalp, Öncü (2023-11-25)
Türkiye'de Modernin Sürdürülebilirliği: Cumhuriyet'in Mimarlığı Nasıl Korunabilir?
Özçakır, Özgün; Altan, Tomris Elvan (2023-11-17)
Fear, Crisis and Space: Wartime Urbanism and Policies of Passive Defense in Turkey (1939-1945)
Kaymaz, Elif (2023-11-01)
From crisis to recovery: An examination of sheltering response in Türkiye after the February 6, 2023, earthquakes
Akdede, Nil; Özaydin, Özay; Ay, Bekir Özer; Gürsel Dino, İpek (2023-10-30)
Post-Anthropocentric Landscapes: Re-Thinking The Role Of Unoccupied Military Sites Of Ankara
Yawer, M. Najdat; Baş Bütüner, Funda (2023-10-26)
Integrating Nature-Based Water Management At Street-Scale: A Design Approach For Sustainable Urban Development
Karakadılar, Ahmet Can; Gürsel Dino, İpek; Baş Bütüner, Funda (2023-10-26)
Sustainable, Livable and Resilient Urban Design in the face of Climate Change and Other Crises / İklim Krizi ve Diğer Krizler Karşısında Sürdürülebilir, Yaşanabilir ve Dirençli Kentsel Tasarım
Bilsel, Fatma Cânâ (2023-10-25)
Re-framings in Long Exposure: Capturing the Generative Forces of the Middle East Technical University Campus Competition
Özalp, Öncü (2023-10-20)
Collaborating with Agents in Architectural Design and Decision-Making Process: Top-down and Bottom-up Case Studies Using Reinforcement Learning
Yetkin, Ozan; Sürer, Elif; Sorguç, Arzu (2023-10-18)
Dünya Miras Alanı ve Tampon Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi: Bursa Hanlar Bölgesi Örneği
Gündoğdu, Yağmur; Yıldırım Esen, Sibel (2023-10-18)
Against the Consumption of Modernist Architecture: Tracing Design Interventions Among the Postwar Architectural Competitions in Turkey
Özalp, Öncü (2023-10-14)
A Study on Planned and Unplanned Playgrounds of Post-Disaster Transitional Settlements after February 6, 2023, Kahramanmaraş earthquakes
Akdede, Nil; Özaydin, Özay; Ay, Bekir Özer; Gürsel Dino, İpek (2023-10-11)
Between Bild and Bildung: A Sample of Re-reading the Making of Architectural Knowledge
Sarıca, Sezin (2023-10-09)
This proposal relates to ongoing doctoral research, which discusses the making of architecturalknowledge by theorizing the concepts of image and form regarding the German term Bildung(meaning culture, formation, education)...
Citation Formats