Mikro atıklar ve mikro kirleticiler: Polietilen mikroplastiklerin UV ile yaşlandırılması ve çeşitli organik kirleticiler ile etkileşimlerinin incelenmesi

2023-10-21
Türkeli, Ülkü Dide
Tapan, Kübra
Uygur, Meriç
Özdemir, Melek
İmamoğlu, İpek
Citation Formats
Ü. D. Türkeli, K. Tapan, M. Uygur, M. Özdemir, and İ. İmamoğlu, “Mikro atıklar ve mikro kirleticiler: Polietilen mikroplastiklerin UV ile yaşlandırılması ve çeşitli organik kirleticiler ile etkileşimlerinin incelenmesi,” presented at the 11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Ardahan, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://www.ardahan.edu.tr/ukay2023/.