Matematik Öğretmenlerinin Dijital Yeterliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Etkinliği

2023-09-23
İstanbullu, Aslıhan
Delialioğlu, Ömer
INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS - EDUCONGRESS 2023
Citation Formats
A. İstanbullu and Ö. Delialioğlu, “Matematik Öğretmenlerinin Dijital Yeterliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Etkinliği,” presented at the INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS - EDUCONGRESS 2023, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/108141.