Bütçe açığının finansmanı ve enflasyon

1994
Sönmez, Sinan
Çalışmanın amacı bütçe açığının finansman yöntemleri arasında yer alan iç borçlanma, dış borçlanma ve monetizasyonun enflasyon üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu bağlamda iktisadi ve finansal yapıların söz konusu etkiler üzerinde belirleyici olduğu ortaya konulmaktadır. Nitekim yalnızca gelişmiş ile azgelişmiş ekonomiler arasında değil, gelişmiş ekonomiler grubunda da finansal yapılara göre farklılıklar gözlenmektedir. Azgelişmiş ekonomiler yönünden ise dış borç servisinin ve iç borçlanmanın açık-enflasyon ilişkisi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Türkiye'ye ilişkin olarak bütçe açığının enflasyon üzerindeki etkileri üzerinde durulmakta, enflasyon vergisi ve Tanzi etkisi hesaplanmaktadır.
Citation Formats
S. Sönmez, “Bütçe açığının finansmanı ve enflasyon,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 21, no. 4, pp. 579–603, 1994, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/108313.