Sustainability of budget deficits in Turkey with a structural shift

1998
Özmen, Erdal
Koğar, Çiğdem İzgi
Mali durumun dönemlerarası bütçe kısıtı ile tutarlılığının, dolayısıyla bütçe açıklarının güçlü sürdürülebilirliği hipotezinin gerekli ve yeterli ampirik koşulu bütçe açığı sürecinin durağan ve istikrarlı olmasıdır. Zayıf sürdürülebilirlik koşulu ise gelirlerin ve faiz ödemelerini de içeren harcamaların eşbütünleşmesini gerektirir. Mali açıkları yaratan süreçlerin politika rejimi değişikliği ve benzeri nedenlerden dolayı yapısal kırınım göstermeleri durumunda, sürdürülebilirlik hipotezinin sınanmasında yaygın kullanılan testlerin (ADF ve KPSS gibi) sonuçları yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla, bu çalışmada, yalnızca bu testler değil, tahmin edilen içsel kırınım noktası etrafında durağanlığın alternatif hipotez altında sınanabildiği yeni yöntemler de (Perron ve Vogelsang 1992, Perron 1997, Gregory ve Hansen 1996) kullanılmaktadır. 1969-1998 dönemi Türkiye yıllık verilerine dayanan çalışmanın sonuçları mali politikanın güçlü sürdürülebilirlik koşulunu sağlamadığını önermektedir. Zayıf sürdürülebilirlik koşulu ise sağlanmakta ve eşbütünleşme vektöründe içsel kırınım noktası 1983 yılı olarak tahmin edilmektedir. Bu kırınım noktası bütçe finansman biçiminde bir politika rejimi değişikliğinin (Merkez Bankası finansmanından, borç finansman biçimine) başladığı bir döneme karşılık gelmektedir. Bütçe açığı sürecinin zayıf sürdürülebilirliği sonucu, şimdiki mali politikalarda ısrar edilmesi durumunda, yetkililerin temerrüd (default) eğiliminin artmasıyla, iç borç finansmanında sorunların yaşanabileceğini işaret etmektedir. Sürdürülebilir bir mali durum için bütçe açığı sürecinin parametrelerini değiştiren bir politika rejimi değişikliği gerekli görülmektedir
Citation Formats
E. Özmen and Ç. İ. Koğar, “Sustainability of budget deficits in Turkey with a structural shift,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 107–127, 1998, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd.