Directorate of Strategy Development, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1)

Has File(s)
Yes (1)

Author
Tipioğlu, Bahar (1)

Subject

Date Issued
2023 (1)

Item Type
Book Chapter (1)

Recent Submissions

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tipioğlu, Bahar (Platanus Publishing, 2023-10)
Çalışma, djital dönüşüm süreçleri, ülkelerdeki mali reformlar sonrasında ortaya çıkan mali yönetim bilgi sistemleri ihtiyaçları ve bu sistemlerin üniversitelerdeki uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle, akademik...
Citation Formats