6 Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme

Download
2023-09-01
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut
Beşpinar, Lütfiye Zeynep
Ankara Barosu Dergisi
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner and L. Z. Beşpinar, “6 Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme,” Ankara Barosu Dergisi, vol. 1, no. 81, pp. 467–502, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/108721.