Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Çevrim İçi Yürütülen Bilişsel ve Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu

2024-1-31
Zereyalp, Mekselina
Kurtoğlu, Mustafa Batuhan
Boz, Canahmet
Bu çalışma yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi müdahalelerinin çevrim içi ortamda uygulandığı ve bu müdahalelerin etkinliğinin bir vaka özelinde değerlendirildiği bir olgu sunumu çalışmasıdır. Bu çalışmada yaygın anksiyete bozukluğunda çevrim içi yürütülen bilişsel ve davranışçı terapi sürecinin aktarılarak bu terapinin etkinliğinin araştırılması ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulanan bilişsel ve davranışçı terapinin görüntülü görüşme uygulaması üzerinden çevrim içi yürütülmesi planlanmıştır. Uygulanan psikoterapi süreci; değerlendirme, psikoeğitim, bilişsel ve davranışçı müdahaleler ve yinelemeyi önleme seansları olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Danışanla haftada bir, 45-50 dakika süren, değerlendirme, psikoeğitim, bilişsel ve davranışsal müdahalelerden oluşan on iki seans gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birer hafta arayla iki yinelemeyi önleme seansı ve birer aylık arayla iki izleme seansı gerçekleştirilmiştir. Danışanın belirtilerinin şiddeti yaygın anksiyete bozukluğu-7 ölçeği ile değerlendirilmiştir. Danışandan değerlendirme görüşmesinden ve ilk yinelemeyi önleme seansından sonra olmak üzere toplamda iki kere yaygın anksiyete bozukluğu-7 ölçeğini doldurması istenmiştir. Danışanın ilk ölçek puanı 17 iken son ölçek puanı 7 çıkmıştır. Süreç sonunda danışanın çevrim içi yürütülen bilişsel ve davranışçı terapiden fayda gördüğü sonucuna ulaşılmış ve sonuç literatür dikkate alınarak tartışılmıştır.
Citation Formats
M. Zereyalp, M. B. Kurtoğlu, and C. Boz, “Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Çevrim İçi Yürütülen Bilişsel ve Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 163–185, 2024, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/83039.