Mimari Tasarım Stüdyosunda Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları: Türkiye'deki Mimarlık Temel Tasarım Stüdyoları Eğitmenlerinin Bakışı

2024-04-25
Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu (MİTA) IV
Citation Formats
Ç. Çalık, E. Kömez Dağlıoğlu, and Y. Çapa Aydın, “Mimari Tasarım Stüdyosunda Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları: Türkiye’deki Mimarlık Temel Tasarım Stüdyoları Eğitmenlerinin Bakışı,” presented at the Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu (MİTA) IV, İstanbul, Türkiye, 2024, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109686.