Center for Science, Technology, Engineering and Mathematic Education (BİLTEMM), Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1)

Has File(s)
Yes (1)

Author
Kahya, Ahmet (1)
Çetin, Sıdıka (1)

Subject
Aksu ve Gönen Köy Enstitüsü (1)
Eğitim (1)
İdeoloji (1)
Köy Enstitüleri (1)
Kırda modernleşme (1)

Date Issued
2017 (1)

Item Type
Journal Article (1)

Recent Submissions

Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de...
Citation Formats