Ceren Nur Biler

E-mail
cbiler@metu.edu.tr
Department
Central Laboratory
“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler
Atakuman, Çiğdem; Biler, Ceren Nur (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ; 2018-05-01)
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik ka...
Citation Formats