“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler

2018-05-01
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik katman (Tablo: 1), Neolitik sürecin kritik dönüşümlerini yakından izlememizeimkanvermektedir(Erdoğu 2011a, 2011b, 2012a, 2012, 2013, 2014a, 2015, 2017;Erdoğu ve Yücel 2013, 2016; Erdoğu, Özbek ve Yücel 2016; Guilbeau ve Erdoğu 2013; Harmankaya ve Erdoğu 2001, 2003; Özbek ve Erdoğu 2014). Gökçeda’nın, Anadolu ve Avrupa Neolitiği arasında bir köprü işlevine sahip olup olmadığı sorusunun yanı sıra, yerleşik düzen ve besin üretimine geçiş sürecinin kendine özgü sosyal ve ekonomik gelişiminin anlaşılması da kazı çalışmalarının önemli bir gündemini oluşturmaktadır (Baysal ve Erdoğu 2014; Erdoğu 2003, 2014b, 2016). Bu çalışma, yukarıda belirtilen çerçevede, Uğurlu Höyük’te 2009- 2016 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen figürinlerin kültürel ilişki ağlarındaki yeri ve sosyal işlevleri ile ilgili ilk değerlendirmeleri kapsamaktadır.
Citation Formats
Ç. Atakuman, C. N. Biler, and B. Erdoğu, ““Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler,” 2018, vol. 1, p. 175, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86802.