“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler

2018-05-01
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik katman (Tablo: 1), Neolitik sürecin kritik dönüşümlerini yakından izlememizeimkanvermektedir(Erdoğu 2011a, 2011b, 2012a, 2012, 2013, 2014a, 2015, 2017;Erdoğu ve Yücel 2013, 2016; Erdoğu, Özbek ve Yücel 2016; Guilbeau ve Erdoğu 2013; Harmankaya ve Erdoğu 2001, 2003; Özbek ve Erdoğu 2014). Gökçeda’nın, Anadolu ve Avrupa Neolitiği arasında bir köprü işlevine sahip olup olmadığı sorusunun yanı sıra, yerleşik düzen ve besin üretimine geçiş sürecinin kendine özgü sosyal ve ekonomik gelişiminin anlaşılması da kazı çalışmalarının önemli bir gündemini oluşturmaktadır (Baysal ve Erdoğu 2014; Erdoğu 2003, 2014b, 2016). Bu çalışma, yukarıda belirtilen çerçevede, Uğurlu Höyük’te 2009- 2016 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen figürinlerin kültürel ilişki ağlarındaki yeri ve sosyal işlevleri ile ilgili ilk değerlendirmeleri kapsamaktadır.
33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 22- 26 Mayıs 2017 Sempozyumu,

Suggestions

Animal Exploitation at The Late Pleistocene- Holocene Transition in Upper Mesopotamia (10.900 – 7.700 CAL. BC) With A Focus on A Proposed Hunter-Gatherer Crisis
Torun, Ahmet Onur; Pişkin, Evangelia; Department of Settlement Archaeology (2021-6)
This study focuses on the archaeofaunal data from early prehistoric communities in Upper Mesopotamia (Euphrates, Tigris and Urfa regions) to understand whether the changing settlement pattern was interlinked with the changing climatic conditions. So far, many studies were undertaken on ecological data to understand the human subsistence strategies, but unfortunately, these studies focused on one settlement, one species of animals or one targeted question. In this study, environmental data on climate a...
Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı
Erdem, Deniz (null; 2014-02-08)
Bu çalıma kapsamında Kahramanmara ilinde yer alan ve Geç Neolitik Döneme tarihlenenDomuztepe yerleiminin ritüel olarak tanımlanan alanlarından ele geçen küçük buluntularınmekansal dağılımı incelenmitir. Bu kontekstler Ölüm Çukuru, Hendek ve Yanmı Yapıolarak adlandırılmı ve sıkıtırılmı kırmızı toprakla özel olarak yapıldığı anlaılan KızılTeras alanı içinde ve bu alanla bağlantılı olarak tanımlanmılardır. Kazılar sırasında bualanlardan ele geçen küçük buluntular; mühürler, ta kaplar, obsid 7C;' ';...
Göksu Deltası’nın Holosen Dönem Gelişimi
Tezcan, Devrim (2018-05-10)
Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİMProjesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu:BAP-08-11-DPT.2012K120880)” kapsamında, 2017 yılında, Göksu Delta’sının doğu tarafında taban-altı profilleyici cihaz ile toplanan sığ sismik kesitler yorumlanarak, deltanın sualtı kesimi incelenmiştir. Sismik kesitler üzerinde son buzul döneminde hava ile temas ederek aşınan yüzey üzerine depolanmış sismik birimler ayırt edilmiştir.Göksu Nehir ağzının dönem içinde yer...
A phenomenological study on online teacher professional development experiences of EFL instructors, PDU members, and directors during the emergency remote teaching period
Çetin, Ayşegül; Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-8)
The aim of this phenomenological study is to gain a deeper understanding towards the experience of directors, PDU members, and instructors working at language schools of six separate foundation universities in Ankara, Turkey regarding online teacher professional development (OTPD) practices during the emergency remote teaching (ERT) period. A total of 18 participants six of whom are directors, six of whom are PDU members, and six of whom are instructors at six different foundation universities in Ankara, Tu...
Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme
Leblebicioğlu, Kemal M.(2000)
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar ak...
Citation Formats
Ç. Atakuman and C. N. Biler, ““Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler,” 2018, vol. 1, p. 175, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86802.