Selin Gökalp

E-mail
cselin@metu.edu.tr
Department
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Blockchain-Based Supply Chain Management: Understanding the Determinants of Adoption in the Context of Organizations
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Gökalp, Selin (Informa UK Limited, 2020-09-01)
This study investigates the importance of the determinants affecting the adoption and usage of blockchain-based SCM systems in the context of organizations. Hence, an SLR method was followed to uncover critical determinant...
The Blockchain Technology in Healthcare:Analyzing Opportunities and Challenges
Gökalp, Mert Onuralp; Gökalp, Selin; Eren, Pekin Erhan (2017-12-28)
Tıbbi görüntüleme araçları için bulut bilişim tabanlı öngörücü bakım uygulama çatısı
Gökalp, Selin; Gökalp, Mert Onuralp; Gökalp, Ebru; Eren, Pekin Erhan (2017-12-01)
Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim alanlarındaki son teknolojik gelişmeler, hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerden biri olan, akıllı sensör ve ak...
Citation Formats