Tıbbi görüntüleme araçları için bulut bilişim tabanlı öngörücü bakım uygulama çatısı

2017-12-01
Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim alanlarındaki son teknolojik gelişmeler, hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerden biri olan, akıllı sensör ve aktüatör teknolojilerinin hastanelerde yaygın kullanımı ile çeşitli tıbbi cihazlardan toplanan veriler sayesinde, sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, cihazlarda oluşacak hataları önceden görerek, bu hataların düzeltilmesini kapsayan öngörücü bakım sistemleri için biyomedikal cihazlardan toplanan veriler önemli bir potansiyele sahiptirler. Ancak, öngörücü bakım sistemlerinden azami fayda elde etmek, bakım maliyetlerini düşürmek ve sağlık hizmetlerini iyileştirilmek için Bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin tıbbi görüntüleme cihazları ile entegrasyonun etkin bir şekilde gerçekleştiği bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde bu sorunu çözmek için umut verici bazı çalışmalar olmasına rağmen, günümüz bilgi çağında kullanılması için henüz yeterli olgunlukta değillerdir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında, temel olarak, tıbbi görüntüleme cihazları için Bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerine dayanan bir öngörücü bakım uygulama çatısı tanımlanmıştır. Ardından, önerilen bu uygulama çatısının faydaları ve zararları tartışılmıştır.
Citation Formats
S. Gökalp, M. O. Gökalp, E. Gökalp, and P. E. Eren, “Tıbbi görüntüleme araçları için bulut bilişim tabanlı öngörücü bakım uygulama çatısı,” pp. 76–90, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77615.