Hakkı Polat

E-mail
hpolat@metu.edu.tr
Department
12-18 yaş arası çocuklarda sorunlu internet kullanımı
Polat, Hakkı (2020-01-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem içi...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal ola...
Karadeniz ekonomik işbirliği ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
Bayraç, Hüseyin Naci; Çemrek, Fatih; Polat, Hakkı (2017-01-01)
Bu çalışma Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) dahil ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaları (KBGSYİH) ile kişi başına düşen CO2 oranları arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yardımıyla incelemi...
Havayolu taşımacılığı kanunlarındaki değişikliğin Türkiye'deki havayolu yolcu taşımacılığı üzerine etkilerinin araştırılması
Şen, Hülya; Polat, Hakkı (2015-01-01)
Günümüzde modern dünyanın en kritik unsuru bağlantı kurmaktır. Ülkelerin gelişiminde ve küresel ekonomik büyümenin sürdürülmesinde en kritik öneme sahip sektörlerden biride, hiç kuşkusuz bu bağlantının kurulmasını sağlayan...
Citation Formats