Havayolu taşımacılığı kanunlarındaki değişikliğin Türkiye'deki havayolu yolcu taşımacılığı üzerine etkilerinin araştırılması

2015-01-01
Şen, Hülya
Polat, Hakkı
Günümüzde modern dünyanın en kritik unsuru bağlantı kurmaktır. Ülkelerin gelişiminde ve küresel ekonomik büyümenin sürdürülmesinde en kritik öneme sahip sektörlerden biride, hiç kuşkusuz bu bağlantının kurulmasını sağlayan ve teknolojik yeniliklerin en hızlı hayata geçirildiği havacılık sektörüdür.Bu çalışmada Türkiye’deki 1970-2013 yılları arası havayolu ile taşınan yolcu sayılarına ait verilerin temel zaman serileri analizleri kullanılarak serinin gösterdiği davranışlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra devlet teşvikleri ve kanun değişikleri ile hayata geçen uygulamaların sektör üzerinde nasıl bir etkisi olduğunun anlaşılması için yapısal kırılma testi olarak da bilinen Chow’un Yapısal Kırılma (Chow’s Break Point Test) testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda özellikle 2001 yılındaki kanun değişikliğinden sonra serinin trendinin arttığı bu durumda seride yapısal bir kırılmaya sebep olduğu tespit edilmiştir.
Alphanumeric Journal

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.
Olgan, Refika(2013-12-31)
Mesleki etik kavramı günümüzde nadiren sorgulanan bir kavramdır. Farklı toplum yapıları ve kültürler göz önüne alındığında, farklı etik kurallarının oluşturulması ve kullanılması mesleki ve kültürel ön yargılara karşı ahlaki bir durumun ortadan kaldırılması demektir (Coombe & Newman, 1997). İşte bu noktada, kişinin erken yaş dönemlerinden itibaren kendi toplumunun geliştirdiği etik kurallar doğrultusunda yetişmesi ve ahlak gelişiminin desteklenmesi, ileriki dönemlerde karşılaştığı ikilemler karşısında probl...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi
Zengin Bintaş, Gül Çiçek; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde hızla gelişmekte olan yazılım dijital dönüşümün de en temel itici gücüdür. Özel likle maliyet ve zaman baskısı olan kalıp tasarımı gibi üretimin kilit noktasındaki faaliyetler için yapılan yazılımlar büyük önem arz eder. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgi sayar Destekli Tasarım (BDT) programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan yenilik çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynak...
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CREATIVE COMMUNITY AND URBAN IDENTITY: THE CASE OF URLA
Çınar, Sena; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2023-1-9)
Nowadays, creativity is fundamental in many aspects of life. A core component of the creative economy era, the creative community refers to a community of creative class, creative entrepreneurs, authorities, and local people. Creative communities have become important attractions for local cities. For this reason, the emergence of the creative class, which is expressed as creative people, artists, bohemians, or the new middle class, and creative entrepreneurs have caused it to play an important role in the ...
Determination of shift work impacts over beverage shift workers
Emekli, Hamdi Erdi; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Parlaktuna, Mahmut; Department of Occupational Health and Safety (2022-9-2)
Working life has been an inevitable piece of human history since ancient times. Following Industrial Revolution, industries searched for more resources for their productions and more time to work in order to produce. At the end, shift work systems were developed for continous production and many people around the world have been working in this system since then. However, human body is designed to live in cooperation with circadian rhythm and it has many effects over the body once the rhythm is diminis...
Citation Formats
H. Şen and H. Polat, “Havayolu taşımacılığı kanunlarındaki değişikliğin Türkiye’deki havayolu yolcu taşımacılığı üzerine etkilerinin araştırılması,” Alphanumeric Journal, pp. 89–98, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76230.