Karadeniz ekonomik işbirliği ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi

2017-01-01
Bayraç, Hüseyin Naci
Çemrek, Fatih
Polat, Hakkı
Bu çalışma Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) dahil ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaları (KBGSYİH) ile kişi başına düşen CO2 oranları arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yardımıyla incelemiştir. Ekonomik göstergelerdeki iyileşme, üretim artışı buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirin artması tüketimi de arttırmaktadır. Tüketim artışı da çevre kirliliğinin en büyük faktörlerindendir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevre korunmasına yönelik çalışmalar henüz tamamlanamadığından gelir artışı ile beraber çevre kirliliği de sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu çalışmada KEİ’ye üye ülkelerin 1993-2013 yılları arası kişi başına düşen GSYİH ve CO2 değerleri arasındaki ilişki araştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir. Çevresel Kuznet Eğrisi Teorisi çerçevesinde, bu ülkelerin henüz eğrinin pozitif eğimli tarafında olduğu, ekonomik büyümelerinin çevre kirliliğine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Suggestions

Do R& D expenditures matter for labor productivity in OECD countries? an unresolved question
Erdil, Erkan; Çorakcı, Ayşegül (2013-01-01)
The aim of this study is to analyze the relationship between labor productivity and R&D expenditures. We have tested this relationship using a panel of 22 OECD countries that covers the period 1991-2003. A Cobb-Douglas production function was estimated in growth form where physical capital, knowledge capital, human capital, and labor stock were included as the factors of production. The estimation results that also controlled for the effect of openness, and R&D spillovers implied a positive long-run R&D ela...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
The relations among generativity, meaning in life and depressive symptoms in Turkish elderlies: a mediation model
Aras, Aylin; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2020-9)
The aim of the present master’s thesis was to investigate the association between generativity and depression, as well as the mediating role of meaning in life in this association among Turkish elderly population. Data were collected from 152 older individuals aged between 65 and 88. The results of the current study revealed that generativity was not associated with depression. Regarding the meaning in life, although the association between generativity and the search for meaning in life was insignificant, ...
A comparative study on the perceptions of EFL instructors and students regarding the characteristics of an effective EFL instructor
Çalışkan, Melike; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
The purpose of this sequential explanatory mixed methods study is to investigate the differences between the perceptions of instructors and students about the characteristics of an effective EFL instructor and to find out how these characteristics have changed recently. Behaviors, beliefs, attitudes of the instructors, preferred teaching styles and the actions that they take have a vital role in encouraging the learning. Explanatory-sequential mixed method approach was utilized to collect data from the inst...
China’s energy partnerships with the caspian states
Şenol, Merve; Tanrısever, Oktay; Department of Eurasian Studies (2020-9)
This study aims to analyze the reasons behind the Chinese energy partnerships with the Caspian states and also the effects of these partnerships in the energy sectors of them. In line with this, first Chinese national energy strategy priorities have tried to been specified and then energy relations between China and each Caspian state have been analyzed after giving information on the energy sectors of the relevant countries. It is argued that even though it seems like the motivation behind Chinese en...
Citation Formats
H. N. Bayraç, F. Çemrek, and H. Polat, “Karadeniz ekonomik işbirliği ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, pp. 41–54, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88147.