Hasan Örek

E-mail
orekh@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Phosphorus build-up, nitrogen loss and sulfide accumulation in response to recent deep-water deoxygenation in the Sea of Marmara
Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Alımlı, Nimet; Mantıkçı, Mustafa; Özhan, Koray; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Tezcan, Devrim; Örek, Yeşim; Kalkan, Evrim; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2023-07-11)
The global trend of growing marine dead zones continues despite increased awareness and the development of relevant legislation, drastically changing the phosphorus cycle in the marine environment. Recent years have seen t...
MARMARA DENİZİ DİJİTAL İKİZİ VE YÖNETİM PLANI ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Tezcan, Devrim; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; ARKIN, ŞADİ SİNAN; Özhan, Koray; Özkan, Korhan; Mantıkcı, Asım Mustafa (2022-12-12)
Son 20 yıl içinde Marmara Denizi’nin en derin bölgelerindeki oksijen değerleri ciddi azalmalar göstererek hipoksi sınırı olarak görülen 80 mikromoların altına inmiştir. Marmara Denizi üzerindeki baskı unsurları çok çeşitli...
DOĞU AKDENİZ'DE DOLAŞIM DESENLERİ VE SU KÜTLESİ OLUŞUMUNDA DEĞİŞKENLİK
Başdurak, Nüvit Berkay; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Özhan, Koray; MANTIKCI, MUSTAFA; MANTIKCI, MUSTAFA (2022-12-09)
KUZEY-DOĞU AKDENİZ KIYILARI FİTOPLANKTON DAĞILIMI
Uysal, Zahit; TUĞRUL, SÜLEYMAN; Örek, Hasan; AKÇAY, İSMAİL (2022-12-06)
Uydu Okyanus Renginin Marmara Denizi'ndeki Fitoplankton Üretim Değişikliklerinin Tespitinde Kullanımı: Uydu ve Yerinde Klorofil-a Verileri
OLĞUN KIYAK, NAZLI; TARI, UFUK; MUSAOĞLU, NEBİYE; YAKAN DÜNDAR, SEVİL DENİZ; YALÇIN, BAHATTİN; Örek, Hasan; Tok, Ezgi; Bedir, Sıla (2022-11-02)
The connection between Sea of Marmara biodiversity and mucilage occurrence incidence
Karahan, Arzu; Deliceırmak, Selin; Esti, Mertcan; Kalkan Tezcan, Evrim; Öztürk, Esra; Örek, Hasan (2022-09-10)
The connection between Sea of Marmara biodiversity and mucilage occurrenceincidenceArzu Karahan1, Selin Deliceırmak2, Mertcan Esti1, Evrim Kalkan Tezcan1, Esra .ztürk1, Hasan .rek11Middle East Technical University, Instit...
KARADENİZ’DE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ÜST TABAKA BİYO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDE UZUN DÖNEMLİ DEĞİŞİMLER
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2022-06-01)
Karadeniz, kendine özgü fiziksel ve biyo-kimyasal özelliklere sahip tipik bir kapalı denizdir. Karadeniz derin basenindeki kalıcı tuzluluk tabakalaşması sonucu, yüzeyden haloklin alt derinliklerine fiziksel prosesler yoluy...
MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Tezcan, Devrim (2022-06-01)
Marmara Denizi kendine özgü fiziksel dinamikleri olan ve birçok insan kaynaklı baskı altında bulunan bir iç denizimiz olarak öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Çanakale Boğazı ile Ege’ye İstanbul Boğazı ile de Karadeniz’e bağ...
KUZEY-DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARBONDİOKSİT AKIŞLARININ YILLIK BÜTÇESİ
Ibello, Valeria; Örek, Hasan (2022-06-01)
Ocean, CO2 alma ve depolama kabiliyeti sayesinde atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu düzenler. Atmosfer ve okyanus arasındaki CO2 akışının değerlendirilmesi, hem okyanus asitlenme düzeyini hem de okyanusun küresel ısınmaya k...
1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ
Latif, Mohammed Abdul; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve D...
Citation Formats