Hasan Örek

E-mail
orekh@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Water Mass Variability and Levantine Intermediate Water Formation in the Eastern Mediterranean Between 2015 and 2017
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; Yilmaz, Elif; Tezcan, Devrim; Salihoglu, Ilkay; Salihoğlu, Barış; Latif, Mohammed Abdul (2021-02-01)
The physical characteristics of water masses in the Cilician Basin were analyzed based on recent, comprehensive in-situ data. Nine seasonal cruises from June 2015 to November 2017 were carried out in an area located in the...
Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin Jeokimyasal Dönüşümleri
Ermiş, Esra; Örek, Hasan; Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa (null; 2018-05-11)
Reaktif metaller toplam parçacık metal havuzu içerisinde biyojeokimyasal olarak en aktif metal havuzunu temsil eder.Bu çalışmada Kilikya baseninde ilk defa bentik reaktif metal dağılımları ve arka plandaki jeokimyasal bağl...
KKTC Girne Kıyısı Fiziksel ve Biyojeokimyal Oşinografik Zaman Serisi Çalışmaları
Deliceırmak,deliceırmak, Çağrı,çağrı; Fuller,fuller, Wayne,wayne; Sancak, Serkan; Özsoy, Murat; Maviş,maviş,maviş, Merdiye,merdiye,merdiye; Refiker, Hürmüs; Örek, Hasan; Örek, Yeşim; Tezcan, Devrim; Serakıncı, Nedime; Salihoğlu, Ilkay (2018-05-09)
Kıyısal ekosistem üzerindeki doğal ve insan kaynaklı muhtemel etkilerin ve denizsel dinamiklerin açıklanabilmesine yardımcı olmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne (KKTC) açıklarında enlem/boylamı 35 21.577K/03...
Ecosystem and primary production interactions in three contrasting sites in thenorthern levantine basın
Yılmaz, Elif; Salihoğlu, Barış; Uysal, Zahit; Yumruktepe, Veli; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (null; 2016-09-16)
To determine the effects of different nutrient dynamics in the Levatine Basin a 1-D multi component lower trophic ecosystem model is used and the carrying capacity and regulatory mechanisms of the nutrients on upper trophi...
Akdeniz Kıyısal Bölge Sularında Dökü Alanları Belirleme Kriterleri İskenderun Ve Mersin Körfezi Uygulamaları
Yücel, Nebil; Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Başduvar, Şehmus; Sadighrad, Ehsan; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan (2016-06-03)
Kıyısal deniz alanları ve iç suları tabanında zaman içerisinde katı malzeme (sediman) birikimi ve sığlaşma olmaktadır. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan su derinliğini sağlamak için tabandaki sediman tabakasının t...
Mersin Körfezi'nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu
Ak-örek, Yeşim; Tuğrul, Süleyman; Örek, Hasan (2016-06-03)
Mersin Körfezi'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların yumurta ve larvalarının dağılım ve bolluğunu belirlemek amacıyla25-26 Aralık 2014, 22 Şubat- 3-4 Mart 2015, 30 Nisan 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihlerinde R/V Bilim-2 ar...
Mersin Körfezi’nde Dip Tarama-Dökü Faaliyetinin Sucul Ortama Kısa Süreli Etkilerinin Belirlenmesi
Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Örek, Hasan; Sadighrad, Ehsan (2016-06-03)
Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi
Yılmaz, Elif; Salihoğlu, Barış; Uysal, Zahit; Yumruktepe, V.çağlar; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Akdeniz, düşük besin tuzu ve düşük klorofil (LNLC) derişimleriyle dünya denizleri arasındaki en oligotrofik su kütlelerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak in-situ ve uydu üzerinden elde edilen sonuçlara dayanarak kıyısa...
Citation Formats