MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2022-06-01
Marmara Denizi kendine özgü fiziksel dinamikleri olan ve birçok insan kaynaklı baskı altında bulunan bir iç denizimiz olarak öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Çanakale Boğazı ile Ege’ye İstanbul Boğazı ile de Karadeniz’e bağlıdır. Marmara Denizi yüzey suları Karadeniz suyunun etkisi ile Egeden gelen sulara göre daha düşük yoğunluğa sahiptir ve böylece Marmara Denizi iki tabakalı bir yapıdadır. Marmara Denizi özellikle yüksek karasal girdiler sebebi ile yoğun kirlilik baskısı altındadır. Bu kirlilik baskısı kendini artan NO3, PO4 ve giderek azalan oksijen olarak göstermektedir. Buna ek olarak Marmara Denizi yüzey sularında da son 40 yılda yaklaşık 2oC lik artışlar olmuştur. Tüm bu baskılar altında 2021 yılında Marmara Denizinde yoğun bir müsilaj olayı yaşanmıştır. MARMOD seferlerinden görüldüğü üzere müsilajın üst 10-30 metreye hapsolduğu tespit edilmiştir. Müsilajın yoğun ürediği dönemlerde yüzeyde de yüksek oksijen seviyeleri tespit edilmiştir. Müsilaj sonrası dönemde ise oksijen seviyelerinde sert düşüşler gözlemlenmiştir. Gelinen noktada (2022 bahar dönemi) Marmara Denizi yüksek besin elementleri barındıran ve ortalamada 25 metre altı hipoksik sınırın altında bir deniz olarak öne çıkmaktadır. Marmara denizi oksijen seviyelerini iyileştirmenin yolu karasal girdileri (hem noktasal hem de yayılı kaynakları) hızlı bir şekilde azaltmaktan geçmektedir.Anahtar Kelimeler: Marmara, Oşinografi, Müsilaj, Hipoksi.
V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Suggestions

MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ
Matıkcı, Asım Mustafa; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Uysal, Zahit; Kazak, Melike; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Marmara Denizi ekosistemi insan baskıları sebebiyle son 40 yılda büyük değişime uğramıştır. Bu baskıların başında denize çeşitli yollarla deşarj edilen evsel, sanayii ve tarımsal atıklar, aşırı balıkçılık, liman ve denizcilik faaliyetleri, kıyı dolgu alanları ve ağaçsızlanma gösterilebilir. İnsan kaynaklı bu baskılar sonucu Marmara Denizi ekosistemi bozularak, biyolojik çeşitlilik ve su kalitesinde belirgin azalmalar gözlemlenmiştir.Marmara Denizi’ne noktasal veya yayılı kaynaklardan taşınan aşırı organik m...
KARADENİZ’DE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ÜST TABAKA BİYO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDE UZUN DÖNEMLİ DEĞİŞİMLER
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2022-06-01)
Karadeniz, kendine özgü fiziksel ve biyo-kimyasal özelliklere sahip tipik bir kapalı denizdir. Karadeniz derin basenindeki kalıcı tuzluluk tabakalaşması sonucu, yüzeyden haloklin alt derinliklerine fiziksel prosesler yoluyla oksijen girdisi çok düşüktür; bunun sonucu olarak, haloklin alt sularında suboksik/anoksik (redox) geçiş tabakası oluşmuştur. Derinlik sınırları basen boyunca değişen haloklin içinde Karadeniz’e özgü belirgin kimyasal özellikler (nutriklin, NOx maksimum, suboksik bölge, P-minimum ve mak...
MICROPLASTIC POLLUTION IN SEAWATER, SEDIMENT AND GASTROINTESTINAL TRACT OF FISHES OF THE NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Gökdağ, Kerem; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Department of Marine Biology and Fisheries (2017-12-28)
Marine litter and microplastic pollution is a growing problem for the world and Turkish seas. In this study, the levels of microplastics in surface water, water column, sediment as well as in fish digestive system from the northeastern Mediterranean Sea were studied in 2015 and 2016. The impact of virgin microplastics on seabream juveniles was also investigated at the laboratory. Number of microplastics in surface water were between 16339 and 520213 particles km-2 in 2015, and, between 39559 and 1043675 pa...
PREPARATION OF PEDESTRIAN EVACUATION TIME MAPS FOR SOUTHERN COASTS OF BODRUM PENINSULA, TURKEY
Çelikbaş, Büşra; Süzen, Mehmet Lütfi; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Geological Engineering (2022-1-28)
Historical records reveal that Turkey coasts faced with a considerable number of tsunamis in its past. Although the tsunamis in the seas surrounding Turkey are not as catastrophic as the ones in Pacific Ocean, still they may cause substantial damage to the highly populated touristic coastal places. Eastern Mediterranean Sea and Aegean Sea are in the seismically active region of Turkey. Therefore, numerous earthquakes and associated tsunamis are threatening the western coasts of Turkey. Recently, two importa...
UBUNTU: A NEW APPROACH TO INTERNATIONAL POST-CONFLICT PEACEBUILDING
Aydın, Ateş Furkan; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of International Relations (2022-8)
This thesis explores the prospect of including practices based on the South African notion of ubuntu¸ an old concept that emphasizes shared humanity among all human beings, within the structure of international peacebuilding efforts. The qualities of ubuntu, and the conflict resolution methods influenced by the concept will be examined, while the experience of post-apartheid South Africa will be utilized as an influential example of embracing the values of ubuntu in peacebuilding. After discussing the curre...
Citation Formats
B. Salihoğlu, M. Yücel, H. Örek, S. Tuğrul, and D. Tezcan, “MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,” presented at the V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/5udbk2022_55041.pdf.