1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ

2022-06-01
Latif, Mohammed Abdul
Örek, Hasan
Salihoğlu, Barış
Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de 1979 ve 2021 yılları arasındaki deniz yüzey sıcaklıkları değişimi sunulmaktadır. Çalışmada yersel çözünürlüğü 0.25 X 0.25 derece olan ECMWF Era 5 atmosferik veri seti kullanılmıştır. 42 yıllık zaman aralığı en küçük kareler yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, deniz yüzey sıcaklıklarının (SST), Doğu Akdeniz’de, 1.59 ⁰C veya 0.0378 ⁰C/yıl ve Karadeniz’de 1.9 ⁰C veya 0.045 ⁰C/yıl arttığı bulunmuştur (Şekil 1,2).Anahtar Kelimeler: Deniz Yüzey Sıcaklığı (SST), Doğu Akdeniz, Karadeniz.
V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Suggestions

ANKARA KİLİNDE 18.5m DERİNLİĞİNDEKİ BİR KAZININ GERİ ANALİZİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Çokça, Erdal; Çalışan, Oğuz (null; 2018-09-28)
Otopark ihtiyacı ve yüksek arazi bedelleri nedeniyle şehir içinde yapılan temel kazılarında derinlikler her geçen gün artmaktadır. İnşaat mühendisliği tasarımının iki ana kuralı olan emniyet ve ekonominin derin kazı tasarımında optimum seviyede kullanılması; uygun sistem seçimi, seçilen sistemin ve özellikle zemin koşullarının gerçeğe yakın şekilde modellenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda derin kazı analizlerinde zemin parametrelerinin seçimi kritik önem taşımaktadır. Plaxis programı ile aşırı ...
Karadeniz’in Yüzey Suyu Sıcaklığı’ndaki Yakın Zamanlı Isınma Eğilimlerinin Uzaktan Algılama İle Çıkarımı
Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Arkın, Şadi Sinan; Oğuz, Temel; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Birçok çalışma, Karadeniz’de dahil olmak üzere, bütün dünyada Deniz Yüzey Sıcaklıklarının (DYS) arttığını göstermektedir. DYS’lerin soğuk su oluşumu, karışım olayları ve Karadeniz’in genel akıntı sistemi üzerinde kritik bir rolü vardır. Dolayısıyla da ekosistemin işleyişi ve biojeokimyasal döngüler üzerinde de muhtemel etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz’in ısınma trendleri (eğilimleri) DYS verileri kullanılarak incelenmiştir.1982-2012 zaman aralığı için günlük olarak DYS veri...
Principal component and time series analysis of air-sea interactions in the "seas of the old world"
Gündüz, Murat; Özsoy, Emin; Graduate School of Marine Sciences (2002)
Climate data on surface atmospheric variables, sea surface temperature and computed air-sea fluxes are analysed to describe comparative surface climatolo gies of the 'Seas of the Old World' (Black, Caspian and Mediterranean Seas) and to investigate their interannual and interdecadal variability. Based on these analyses, differences and similarities between climates of these basins and their relationships to other global systems are identified. Empirical Orthogonal Function (EOF) Analysis is used to study sp...
Evaluation of the WRF & WRF-Hydro modeling system to better understand the hydrometeorological interactions over humid and semi-arid climate conditions
Düzenli, Eren; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-10-7)
Changing climate causes extreme weather events, such as heavy precipitation and flash floods, to occur more destructive and frequently. Thus, it is worthwhile to perform a reliable prediction of hydrometeorological circumstances reasonably before extreme events occur. Similarly, robust estimation of future weather conditions would contribute significantly to long-term water management issues, one of the most crucial problems of our time. Accordingly, this study evaluates the skill of (un)coupled WRF/WRF-Hyd...
Assessment of urban heat: approaching walkability from a multi-scalar perspective
Mushtaq, Shiza; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2023-1-27)
Under the impacts of climate change, the growing intensity of heat waves pose a significant public health risk and affect daily life both in living spaces and public places. However, it is possible to mitigate urban heat, increase urban mobility and promote walkability with data-informed urban design policies. The literature on urban mobility examines the walkability capacity of public spaces concerning environmental, social, and human physiological factors. In contrast, fewer studies address the impact of ...
Citation Formats
M. A. Latif, H. Örek, and B. Salihoğlu, “1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ,” presented at the V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100787.