Utopia and predictions: an aspect of architectural conceptualization.

1973
Rona, Ferhan

Suggestions

Utopia And Determinism: Architectural Deterministic Thinking In Urban Utopias
T. Dostoğlu, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Günümüzde kentsel tasarım alanındaki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar, genellikle, bu uygulamaların ondokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında Batı'da geliştirilen ütopik kent modellerinden esinlenmesine bağlanmıştır. Bu dönemdeki kentsel ütopyalar, fonksiyonu dar anlamda ele alarak sadece biyolojik gereksinimler ve teknolojik buluşlara önem verdikleri, sosyal ve psikolojik gereksinimleri ise gözardı ettikleri ve evrensel olarak uygulanabilme varsayımına dayandıkları İçin eleştirilmişlerdi...
Utopia topia atopia place-architecture relation in the postmodern condition.
Akcan, Esra; Department of Architecture (1992)
Myth, Ideology And Hegemony: The Political Syntax Of American Environmental Design Tradition
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
This essay arose out of a new intellectual stream that specifically aims at understanding the role of politics in the perception of nature in American environmental design tradition. No doubt that a range of tendencies, movements, and styles in environmental design reflect certain perceptions and ideologies about the relationship of society to the natural world. They also represent the changing perceptions of natural and cultural landscapes in design practice over time and place. In this changing perception...
Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme
Alsaç , Üstün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
This article is about Utopian architecture and city planning. It consists of two parts. The first one deals with the Renaissance Utopias, giving some detailed information about the history of a design method which has its beginnings about 1460 A.D. in Italy. The so called 'ideal city' designs and other prospects of Filarete, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Leonardo da Vinci, Francesco di Marchi, Andrea Palladio, Giorgio Vasari, Vincenzo Scamozzi and others are briefly described and disc...
Modular co-ordination: a study on housing design.
Ceyhan, Eser; Department of Architecture (1973)
Citation Formats
F. Rona, “Utopia and predictions: an aspect of architectural conceptualization.,” Middle East Technical University, 1973.