Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme

Download
1978
Alsaç , Üstün

Suggestions

Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2018-12-31)
Bu proje kapsamına düşey yüzlü (keson tipi) dalgakıranların müzvar (kafa) kısımları çevresinde dalga etkisi altında deniz tabanındaki oyulma süreçleri dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri özelinde sayısal ve fiziksel modelleme çalışmaları ile araştırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak olan modelleme çalışmalarında kullanılacak düşey yüzlü dalgakıran yapısı herhangi bir oyulma koruması ve de taş dolgu yüksek zemin uygulaması yapılmamış tipte bir yapı olarak planlanmaktadır. Fiziksel model deneylerinde yap...
Can Thought-Action Fusion Be Induced and Alleviated?
DEMİRSÖZ, TALAT; MISIRLISOY, MİNE; Karancı, Ayşe Nuray (2018-12-01)
Objective: This study aims to examine the effects of the induction of thought-action fusion (TAF) on appraisal process, by using an enhanced paradigm which integrates the favourable aspects of Sentence Completion Task (SCT) with Obsessive-Compulsive (OC)-like perseverative reasoning (PR) task. The study also aims to evaluate the effect of psychoeducation (PE) on alleviating the level of TAF-Induction experience. Method: A total of three groups were formed. The first group with high OC traits (47 participant...
Failure analysis of advanced composites under impact by cohesive zone method
Doğan, Oğuz; Parnas, Kemal Levend; Department of Mechanical Engineering (2013)
The main objective of this study is to investigate the delamination damage of laminated composites subjected to low velocity impact. Three-dimensional finite element analyses are conducted to determine delamination area, shape and location. The impact analysis is performed by using the explicit finite element method which uses the central difference rule to integrate the equations of motion through the time. The composite structures are modeled using eight-node solid elements. The critical interfaces betwee...
Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü
Altop, Ecem; Solak, Nevin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışmada, düşük sosyo-ekonomik statüdeki (SES) ergenlerin psikolojik iyi oluşlarının ergenlerin varlıklı akranlarıyla ilgili hissettikleri duygularla ve ekonomik eşitsizliğe dair inançlarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ekonomik eşitsizlikle ilgili inançlar bireylerin mevcut ekonomik, sosyal ve politik düzenlemeleri meşrulaştırma ve savunma motivasyonunu konu alan sistemi meşrulaştırma kuramı perspektifinden ele alınmıştır. Duygulardan ise mevcut çalışma bağlamı ile oldukça ilişkili olan iki du...
Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
Citation Formats
Ü. Alsaç, “Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 31–52, 1978, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1978/cilt04/sayi_1/31-52.pdf.