Mine Tanrısevdi

E-mail
minetan@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Web of Science Researcher ID
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zor...
Research Trends in Informal Science Learning from 2008 to 2017: A Content Analysis
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2019-9-02)
Examining the Characteristics of Science Centres in Ankara
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (null; 2015-04-23)
Citation Formats