Ecem Kutlay

E-mail
ecemk@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Kent Gezgini Deneyimi: Kent Dokusunun İçsel Hareket ile Algısı [Alternatif Kavram Çerçevesi]
Kutlay, Ecem; Karadoğan, Selen (2021-05-20)
yaklaşımların oluşmasında ve çeşitlenmesinde öncü olmuştur. Kent, değişmeyen, katı veya statik form örüntülerinin aksine, her karşılaşmada farklı deneyimler sunabilen canlı bir organizmadır. Bu değişken yapı, kenti sürekli...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetin...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini...
Metamorphosis of Urban Form in A Historical Nutshell : A Critical Perspective
Kutlay, Ecem; Karadoğan, Selen (2020-02-22)
Urban form is the interface between the social life and the physical environment of the city. Form based practices, cannot be thought without human dimension. It is people and their living styles that shapes the urban char...
Coffee Houses as The New Shared Working Spaces in Cities
Kutlay, Ecem (2019-10-18)
Değişen Teknoloji ile Birlikte Plancının Evrilen Rolü: Kentsel Bilişim Aracı Olarak Parametrik Şehircilik
Kutlay, Ecem; Akay, Mert (2019-10-09)
Sürekli evrilen toplumların sosyal, ekonomik ve mekânsal ihtiyaçlarını karşılamak için planlama pratikleri de tarih boyunca değişime uğramıştır. Aynı zamanda bu değişime bağlı olarak, planlama ve tasarım müdahalelerinin çe...
Citation Formats