Gökhan Okumuş

E-mail
okumusg@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Sınır‘sız’ Bir Kentsel Mekanda Buluşmak: “Columnless Canopy”, 2020, TEMA[S]
Okumuş, Gökhan (2020-04-01)
Olgooco tarafından tasarlanan ve 2018 yılında inşa edilen Columnless Canopy, esnek ve geçirgen yeni bir kamusal mekân anlayışı tarifliyor. Kent hayatından izole, yaşayanlara yabancı ve tanımsız mekânların ortaya çıkması ka...
From Complexity to Sustainability": Proposing a Holistic Management Approach for Sustainable Development of Complex Multi-Layered Cultural Landscapes: The Case of Gölyazı (Apolyont) -Bursa / Turkey”
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (null; 2019-11-26)
Multi-layered cultural landscapes are the products of the reciprocal interaction between nature, people and culture, which are dynamically shaped with political, economic, legal and administrative forces through a continua...
Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV - 2019 : Sakarya Hükümet Konağı - İzmir Enternasyonal Fuarı Sümerbank Pavyonu
Okumuş, Gökhan (2019-05-10)
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal d...
Use Of Timber Material In Construction Technique, In Religious Building Of Different Societies (Church/ Mosque): Hagia Triada Church in Ayvalık as a Method Proposal (Farklı Toplumların İbadet Yapılarında (Kilise / Cami) Ahşap Malzemenin Yapısal Sistemde Kullanımı: Bir Yöntem Önerisi Olarak Aya Triyada Kilisesi /Ayvalık)
Okumuş, Gökhan; Özgönül, Nimet (null; 2017-11-02)
Ahşap binlerce yıldır temel yapı malzemesi olarak genel yada bölgesel, kendine özgü yapım tekniğinin gelişmiş olduğu, günümüzde de kullanılan yapı üretim geleneğinin önemli malzemelerinden biridir. ICOMOS hızla yok olma...
Karmaşık Diyaloglar Ortamı Olarak Kültürel Peyzajlar ve Korunmaları : Gölyazı (Apolyont)/ Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (null; 2017-10-26)
Structural and ornamental use Of timber in Hagia Triada Church, Ayvalık
Okumuş, Gökhan (2017-09-19)
Structural and Ornamental Use of Timber in Hagia Triada Church, Ayvalık Keywords: Conservation, Timber-Frame Structural System, Hagia Triada Church, Ayvalık Abstract Intoduction: This paper has emerged within the scope of ...
Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII - 2017 : Bursa Uludağ Büyük Hotel
Okumuş, Gökhan (null; 2017-04-28)
Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII- 2016: Bursa Tuz Pazarı Çarşı Binaları
Okumuş, Gökhan (2016-12-16)
DOCOMOMO TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARITÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XI KAMİL KOÇ APARTMANI
Okumuş, Gökhan (2015-12-18)
BURSA, Kamil KOÇ Apartmanı Gökhan OKUMUŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bursa kenti barındırdığı özel coğrafi özellikler sebebiyle doğu - batı doğrultusunda bir yerleşime sahiptir ki bu bağlamda karakteri...
Citation Formats