Gökhan Okumuş

E-mail
okumusg@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Okumuş, Gökhan; Şahin Güçhan, Neriman (2022-05-05)
Tarihi dokular her dönemin bir öncekine eklemlenmesiyle sürekli değişen ve yeniden biçimlenenbir bütünü oluştururlar. Bu bütün farklı dönem ve kültürlerin değişen yaşam biçimleri,estetik anlayışları ve teknolojik gelişmele...
Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi için İlke ve Stratejiler: Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan (Nilüfer Yayıncılık, 2022-04-01)
A multi-dimensional perspective to the study of urban form in Turkey
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2022-01-01)
Tarihi Çevrede ‘Modern Bir Han’: Bursa Hal ve Çarşı Binaları
Okumuş, Gökhan (2021-10-01)
Özet: Tarihi çevrede, çeşitli referanslarla dokuyu yorumlayan / ilişkilerkuran ‘yeni yapı’ yaklaşımları çerçevesinde, yazı, Bursa Hal ve Çarşıbinalarının tarihi Hanlar Bölgesi içinde ‘modern bir han’ olarak tasarımsürecine...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak Temizel, Neris Saadet (2021-08-01)
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pa...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandem...
Sınır‘sız’ Bir Kentsel Mekanda Buluşmak: “Columnless Canopy”, 2020, TEMA[S]
Okumuş, Gökhan (2020-04-01)
Olgooco tarafından tasarlanan ve 2018 yılında inşa edilen Columnless Canopy, esnek ve geçirgen yeni bir kamusal mekân anlayışı tarifliyor. Kent hayatından izole, yaşayanlara yabancı ve tanımsız mekânların ortaya çıkması ka...
From Complexity to Sustainability": Proposing a Holistic Management Approach for Sustainable Development of Complex Multi-Layered Cultural Landscapes: The Case of Gölyazı (Apolyont) -Bursa / Turkey”
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (null; 2019-11-26)
Multi-layered cultural landscapes are the products of the reciprocal interaction between nature, people and culture, which are dynamically shaped with political, economic, legal and administrative forces through a continua...
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal d...
Citation Formats