Jale Çakıroğlu

E-mail
jaleus@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Investigation of Preservice Science Teachers' Nature of Science Understanding and Decision Making on Socioscientific Issue through the Fractal Model
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2022-01-01)
The paper reports a qualitative study to reveal how preservice science teachers' decision making (DM) processes on socioscientific issue (SSI) in a referendum case compare between unsophisticated (Group U) and sophisticate...
The Effects of STEM Activities on 7th Grade Students' Motivational Values Towards Science
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Investigation of Preservice Science Teacher’s Nature of Science Understanding and Decision Making on Socioscientific Issue through the Fractal Model
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Development of Technology Integration Quality of Preservice Science Teachers via Science Methods Course enhanced by TPACK-IDDIRR Model
Atakan, İskender; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Eight Grade Students’ Nature of Science Understanding and Their Informal Reasoning on Socioscientific Issues
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-09-02)
Middle School Students' Perceptions of Scientists and Engineers and Their Interest Towards STEM Careers
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çetinkaya Aydın, Gamze; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren (2021-09-02)
The Effects of Engineering Design-Based Instruction On 7th Grade Students' Nature of Engineering Views
Aydogan, Berna; Çakıroğlu, Jale (2021-09-01)
The purpose of the study was to investigate the effects of engineering design-based instruction (EDBI) on 7th grade students' nature of engineering (NOE) views. Quantitative research to evaluate students' NOE views was ope...
5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Süreci Becerilerine, Yaratıcılık ve Takım Çalışmasına Etkileri
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale (2021-07-10)
5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Alanları ve Mühendislik Algı Düzeyine Etkileri
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale (2021-07-10)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zor...
Citation Formats