Necmi Erdoğan

E-mail
necmi@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Scopus Author ID
Osmanlı Tarihinin Maddesi”nin Ruhu
Erdoğan, Necmi (null, Yordam Kitap, 2019-01-01)
Ulus’a Geç Kalmış Bir İtiraz: Doğrudan Eylem, Dolaylı Eylem ve Metis’i Yeniden Düşünmek
Erdoğan, Necmi (2017-10-13)
Cüppenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları’: Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar
Erdoğan, Necmi; Tanıl, Bora (İletişim Yayınları, 2017-01-01)
Sancılı dil, hadım edilen kendilik ve aşınan karakter: beyaz yakalı işsizliğine dair notlar
Erdoğan, Necmi (İletişim Yayınları, 2017-01-01)
Zenginlik Zengin Bir Araştırma Gündemi Yoksul Bir Literatür
Erdoğan, Necmi; Tanıl, Bora (2017-01-01)
Cumhuriyet İslamcılık ve Toplumsal Mücadeleler
Erdoğan, Necmi (2016-12-29)
Fatsa Fikri
Erdoğan, Necmi (2016-05-04)
Türkiye de Faşizm Gündelik Hayat ve Suç Ortaklığı
Erdoğan, Necmi (2016-04-09)
Kültürel Alanın Sınıfsallığı ve Medya Temsilleri
Erdoğan, Necmi (2015-08-01)
The Vicissitudes of Folk Narratives in Republican Turkey: The "People," National Pedagogy, and Grotesque Laughter
Erdoğan, Necmi (2015-01-01)
The article examines the attempts to modernize folk narratives in Turkey, with a special emphasis on the ones characterized by grotesque imagery, including shadow theatre and Keloglan tales. During the 1930s, the early Rep...
Citation Formats