Osmanlı Tarihinin Maddesi”nin Ruhu

2019-01-01

Suggestions

Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri
Ergut, Ferdan(2013-12-31)
Doktora öğrencisi Servet Yanatma tez konusu olarak “Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri”ni çalışmaktadır. Osmanlı Devleti’nde basınla ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen İstanbul’da faaliyet gösteren yabancı haber ajanslarıyla ilgili sadece bir kitap ve makale bulunmaktadır. Sadece Türkçe kaynaklar esas alınarak hazırlanan bu çalışmalar konunun çok sınırlı bir boyutuna değinmektedir. Türkçe dışında bir dilde ise hiçbir çalışma bulunmaktadır. Tez araştırması kapsamı...
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları
Ağır, Münis Seven (İletişim, 2021-01-01)
Osmanlı Tarihi’nin Arşiv Kaynakları: Atik Şikayet Defterleri 1649-1660
Tülüveli, Güçlü(2018-12-31)
Klasik dönem Osmanlı kayıt ve arşiv sisteminin esas unsurlarını defterler oluşturmaktadır. Osmanlılarda ferman, berat, name gibi belge türlerinin sûretlerinin evrak olarak saklanmayıp defterlere kaydedilmesi ile şekillenen sistem yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve günümüze bu sayede Divan-ı Hümayun’a ait binlerce defter ulaşmıştır.Divan-ı Hümayun’a ait defterler Divan’ın teşkilat yapısını ve faaliyetlerini anlamamıza yarayan en önemli belgelerdir.Her ne kadar Osmanlı teşkilat tarihi üzerine günümüze k...
Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıf Ekonomisi
Orbay, Kayhan (null; 2019-11-20)
Osmanlı Topraklarında İngiliz Arkeoloji Tarihi
Özkaya, Ayşe Belgin (null; 2011-10-25)
Citation Formats
N. Erdoğan, Osmanlı Tarihinin Maddesi”nin Ruhu. 2019, p. 107.