Second group applications in traditional house restoration in İstanbul

Download
1988
Güven (Demirsoy), İdil

Suggestions

Second-order experimental designs for simulation metamodeling
Batmaz, İnci (SAGE Publications, 2002-12-01)
The main purpose of this study is to compare the performance of a group of second-order designs such as Box-Behnken, face-center cube, three-level factorial, central composite, minimum bias, and minimum variance plus bias for estimating a quadratic metamodel. A time-shared computer system is used to demonstrate the ability of the designs in providing good fit of the metamodel to the simulation response. First, for various numbers of center runs, these designs are compared with respect to their efficiency, r...
Second law optimization of air-cooled flat-plate solar collectors
Yorgancıoğlu, Hakan; Yüncü, Hafit; Arınç, Faruk; Department of Mechanical Engineering (1996)
Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇
Kishalı, Emre; Türkmenoğlu Bayraktar, Neslihan; Şener, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Tüzükler, genel prensipler ve tarihi yapıların bakım ve onarım yöntemleri ile tarihi yapılar üzerine çalışmalara uluslararası literatürde rastlanmaktadır ve günümüz koşulları ile birlikte gelişen teknoloji, koruma yöntemlerini, teorilerini ve yaklaşımlarını değiştirmektedir. Koruma devamlı, eş güdümlü ve programlı çalışmaları, önlem almayı (riskin oluşmasını kısıtlama), bakımı (yapının özeliklerini kontrol etme) ve restorasyonu (direkt müdahale) içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece planlı korum...
Second law optimization of flat plate solar collectors
Yılmaz, Muzaffer; Yüncü, Hafit; Department of Mechanical Engineering (1990)
Second order conic reformulation of a wireless network designproblem
Gündoğdu, Emine; Gürel, Sinan (null; 2015-07-15)
Citation Formats
İ. Güven (Demirsoy), “Second group applications in traditional house restoration in İstanbul,” Middle East Technical University, 1988.