Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇

2019-9-25
Kishalı, Emre
Türkmenoğlu Bayraktar, Neslihan
Şener, Mehmet
Tüzükler, genel prensipler ve tarihi yapıların bakım ve onarım yöntemleri ile tarihi yapılar üzerine çalışmalara uluslararası literatürde rastlanmaktadır ve günümüz koşulları ile birlikte gelişen teknoloji, koruma yöntemlerini, teorilerini ve yaklaşımlarını değiştirmektedir. Koruma devamlı, eş güdümlü ve programlı çalışmaları, önlem almayı (riskin oluşmasını kısıtlama), bakımı (yapının özeliklerini kontrol etme) ve restorasyonu (direkt müdahale) içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece planlı koruma bağlamında mevcut yapılar üzerine uygulanan hasarsız testlerin önemi vurgulanmalı ve yaygınlaşmalıdır. Türkiye gibi zengin tarihi yapı stokuna sahip ülkelerde, sınırlı sayıdaki uzmanlar ile tüm tarihi yapıların fiziksel durumunu değerlendirmek zordur. Öte yandan, bina stokunun fiziksel durumunu değerlendirmek ve detaylı teşhis çalışmaları yapmak bilinçli ve sürdürülebilir koruma açısından önemli bir durumdur. Yapının etkisi altında olduğu iç ve dış fiziksel çevre koşulları ve bunların yapı kabuğu ve elemanlarında yarattığı bozulmalar yapının strüktürü ve konfor koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bubozulmalara neden olan etkenlerin yapının bu etkilere karşı davranışlarının sürekli takip edilmesi yapının yüksek risk altına girmesini engelleyerek yapılara bilinçsizce uygulanacak ağır müdahalelere gereksinimi ortadan kaldıracaktır. Gözlem altında uygulanan hasarsız test ile yapıların bu yüksek risk altına girmesi ve ağır müdahalelerin ortadan kalkması mümkündür. Bu çalışmada, 16. yüzyılda inşa edilmiş Kocaeli’nin önemli üç mimari mirası olan Pertev Paşa Camii, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Fevziye Camileri ele alınmıştır. Koruma kurulları tarafından tescilli olan üç camiye zarar verilmeden incelemelerde bulunulmuştur. Özgün yapım tarihleri 16. yüzyıla dayanan tüm yapıların seçimleri üç ölçüte dayanmaktadır. Pertev Paşa Camii ve Fevziye Camii birbirlerine olan yakın konumları nedeniyle aynı mikro iklimsel koşullar altında bulunmaktadır. Öte yandan Fevziye Camii birkaç kez rekonstrüksiyona uğradığı için malzeme ve yapı sistemi bakımından diğer camilerden ayrılmaktadır. Pertev Paşa Camii gibi malzeme, yapım sistemi ve mimari özellikler bakımından iyi korunmuş olan Çoban Mustafa Paşa Camii ise diğerlerine göre başka yerde konumlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından finanse edilen “Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Camii, Fevziye Camii ve Pertev Paşa Camii” başlıklı projenin sonuçları ve yöntemleri bu makalede tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Üç camiye yerleştirilen veri kaydediciler ile iç ve dış ortam sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüştür. Yapının bozulmalarını ve malzemenin mikro iklimsel koşullarını değerlendirmek için Kızılötesi Termal Kamera ve Ultrasonik Hız Testleri ile görsel ve nitel verileri elde edilmiştir. Böylece, yüksek iç ve dış çevre sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin bulunmasıyla namaz vakitlerinde camilerde yoğuşma riski ortaya konmuştur. Kızılötesi kamera görselleri ile mevcut ve olası bozulmalar ile önceki müdahaleler bulunmuştur. Ayrıca, yapı kabuğu içindeki boşluklar ve yapı malzemelerinin nitel özellikleri testler ile ortaya çıkarılmıştır.

Suggestions

Performance Assessment of Turkish Residential Buildings for Seismic Damage and Loss Estimation
Un, Elif M.; Erberik, Murat Altuğ; Askan Gündoğan, Ayşegül (2015-04-01)
This study aims to present an integrated method in a probabilistic manner for seismic performance assessment of Turkish residential buildings, which can be used as a tool to estimate earthquake losses due to structural damage. In particular, the objective is to determine the performances of different types of residential buildings for predicting the potential seismic loss in terms of casualties (death toll) for a highly populated city in northwestern Turkey. The main phases of this study are seismic hazard,...
Material Characterization of Mudbrick and Neighbouring Plasters in Traditional Timber Framed Structures
Erdil, Meltem; Madani, Nigar; Alam, Burhan; Tavukçuoğlu, Ayşe (null; 2017-07-06)
The 19th century timber dwellings reflect the experience of the past on materials and construction technologies of the traditional timber frame structures in Anatolia. However, those houses suffer mostly from wrong repairs due to incompatible materials and inappropriate construction detailing. Wrong repairs introduce and/or accelerate many problems, such as moisture problems, salt decay, thermal and structural failures. Comprehensive studies are, therefore, needed to improve the knowledge for the planning o...
Construction Techniques of Traditional Tirilye Houses
Doğan Tavas, Özge; Şahin Güçhan, Neriman; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2021-12-10)
Studies on construction techniques of historical buildings are critical in terms of giving significant information about the architecture, structure, material selection, spatial organization, relationship with the place, and creative architectural solutions against existing problems of the studied buildings. Tirilye houses, which form the historical fabric of the settlement, represent the tradition of the period with their construction systems, material choices, and architectural features. This study aims t...
Forced Vibration Testing and Finite Element Modeling of a Nine-Story Reinforced Concrete Flat Plate-Wall Building
Çelik, Ozan Cem; Sucuoğlu, Haluk; Akyüz, Uğurhan (SAGE Publications, 2015-05-01)
Tunnel form buildings, owing to their higher construction speed and quality, lower cost, and superior earthquake resistance over that of conventional reinforced concrete buildings, have been widely used for mass housing, urban renewal, and post-earthquake reconstruction projects all over the world as well as in Turkey. However, there have been few dynamic tests performed on existing buildings with this structural system. This study investigates the dynamic structural properties of a typical nine-story reinf...
Thermal performance assessment of historical turkish baths
Çiçek Kırmızıdağ, Pınar; Tavukçuoğlu, Ayşe; Restoration in Department of Architecture (2009)
Comprehensive studies are needed to discover materials and construction technologies contributing to the thermal performance of historical buildings and to keep them in working order over time. Examined in this study were the thermal performance characteristics of Şengül Hamamı, a 15th Century Ottoman bath, to discover original thermo-physical properties of historic materials and to assess thermal failures in present situation by taking into consideration recent incompatible repair work. The analyses were d...
Citation Formats
E. Kishalı, N. Türkmenoğlu Bayraktar, and M. Şener, “Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 107–136, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018206.pdf.