Selin Uçar

E-mail
ucars@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Genç Homoseksüel Kız Vakası
Uçar, Selin (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-12-01)
Psikanalizde Bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2019-12-01)
İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Uçar, Selin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (TPD yayınları, 2019-10-01)
Citation Formats